Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Desulfurization — Wynik w skrócie

Project ID: 293429
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Irlandia

Grzyby symbiotyczne pomagają roślinom w pozyskiwaniu siarki

Naukowcy przeprowadzili szczegółowe doświadczenia laboratoryjne, aby ustalić, które grupy grzybów glebowych i bakterii rozkładają cząsteczki zawierające siarkę w glebie.
Grzyby symbiotyczne pomagają roślinom w pozyskiwaniu siarki
Rośliny wymagają siarki do wzrostu, lecz nie są w stanie wchłaniać jej w postaci dużych cząsteczek organicznych, a w takiej formie najczęściej występuje ona w glebie. Potrzebują do tego celu sieci grzybów żyjących z nimi w mikoryzie arbuskularnej oraz bakterii, które rozkładają cząsteczki organiczne i sprawiają, że siarka staje się dostępna dla korzeni roślin.

Celem finansowanej przez UE inicjatywy DESULFURIZATION (Microbial organo-sulfur desulfurization in the mycorrhizosphere) było zidentyfikowanie bakterii i grzybów uczestniczących w mobilizowaniu siarki z gleby.

Naukowcy pozyskali grzyby i bakterie z gleby, następnie hodowali je wraz z roślinami modelowymi w warunkach stałego zaopatrzenia w związki organiczne siarki. Opisali obieg siarki w różnych organizmach i przetestowali różne zestawienia bakterii i grzybów, aby móc lepiej zrozumieć zależności panujące w tego typu ekosystemie.

W projekcie DESULFURIZATION zidentyfikowano pewne grupy bakterii, które miały silny związek z określonymi typami grzybów żyjących w mikoryzie arbuskularnej. Inokulacja gleby tymi grzybami sprzyjała wzrostowi korzeni roślin i zwiększała różnorodność bakterii metabolizujących siarkę.

Naukowcy stwierdzili też, że mikoryza arbuskularna sprzyjała wczesnemu wzrostowi roślin i że mobilizacja siarki odgrywała ważną rolę w tym procesie.

Badanie przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na sztuczne nawozy i dostarczy rolnikom metod zrównoważonego zwiększania dostępności siarki dla roślin uprawnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Grzyby, rośliny, siarka, gleba, bakterie, mikoryza arbuskularna, korzenie roślin
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę