Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EXTRETEXPRET — Wynik w skrócie

Project ID: 294276
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Turcja

Badanie rentowności kapitału własnego na światowych rynkach akcji

Uczestnicy jednej z inicjatyw unijnych zajęli się badaniem powiązań między oczekiwaną a skrajną rentownością na światowych rynkach akcji. Wyniki prac znajdą zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem, budowaniu portfeli inwestycyjnych i wycenach papierów wartościowych w gospodarce światowej dźwigającej się z kryzysu finansowego.
Badanie rentowności kapitału własnego na światowych rynkach akcji
Za cel finansowanego ze środków UE projektu EXTRETEXPRET (Extreme returns and expected returns in international stock markets) przyjęto zebranie z przedsiębiorstw i rynków z ponad 50 krajów danych na temat rentowności kapitału własnego i możliwych czynników determinujących zmiany cen na rynkach akcji.

Wykorzystując zaawansowane metody ekonometryczne, partnerzy projektu badali, czy przypadki skrajnej rentowności mają wpływ na rentowność rynków akcji. W pierwszej fazie projektu zajęto się zależnością między ryzykiem straty a oczekiwaną rentownością na globalnym rynku akcji zagregowanych. Wykazano przede wszystkim znaczenie ryzyka strat dla określania rentowności indeksów, ustalając też, że zależność ta jest słabsza na rynkach rozwiniętych.

Ryzyko strat badano również w drugiej fazie prac, analizując, czy indeksy kapitału własnego na 24 rynkach wschodzących i 28 rozwiniętych dają inwestorom równe korzyści po uwzględnieniu ryzyka.

Badacze zajęli się ponadto potencjałem predykcyjnym stosunku zysku do ryzyka w kontekście oczekiwanej rentowności rynkowej. Sporządzono ranking 52 rynków według alternatywnych stosunków zysku do ryzyka, który pokazał, że na rynkach wschodzących stosunki te były znacznie wyższe niż na rynkach rozwiniętych. Analiza wykazało ponadto silnie dodatnie powiązanie między miarami stosunku zysku do ryzyka a oczekiwaną rentownością rynkową.

Prace projektu EXTRETEXPRET dowiodły ogromnego znaczenia ryzyka strat dla rentowności kapitału własnego, szczególnie w przypadku rynków wschodzących. Dostarczono też dane na temat takich rynków i wykazano, że po uwzględnieniu ryzyka niosą one korzyści dla inwestorów. Wyniki będą mieć istotne implikacje dla decyzji inwestycyjnych uczestników rynków finansowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kapitał własny, rynki akcji, rentowność rynkowa, rentowność skrajna, ryzyko strat, stosunek zysku do ryzyka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę