Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rola rządów we wspieraniu rebelii i terroryzmu

Coraz częściej mamy do czynienia z przemocą ze strony niepaństwowych grup zbrojnych (NAG), na przykład partyzantek etnicznych i religijnych czy też organizacji terrorystycznych. Naukowcy z UE zbadali wspieranie NAG przez rządy.
Rola rządów we wspieraniu rebelii i terroryzmu
Wiadomo, że państwa zapewniają NAG wsparcie w postaci schronienia, broni i pieniędzy. W literaturze przedmiotu brak jest wiadomości na temat wykorzystania słabych państw przez NAG. Ponadto dane na temat NAG nie opisują w sposób systematyczny zewnętrznego wsparcia jako kluczowego czynnika dla powstawania i działalności tych grup.

W ramach projektu STATE-NAGCOOPERATION (Cooperation between states and non-state armed groups: Systematic or random partnerships?), finansowanego ze środków UE, zgromadzono dane dotyczące 425 NAG, aby pogłębić wiedzę na temat zależności między państwami a tymi organizacjami.

Naukowcy zebrali dane z kilku tysięcy źródeł oraz z ponad 10 000 obserwacji. Następnie opisano zewnętrzną pomoc ze strony państw dla każdego z NAG dla okresu od 1945 do 2010 r. W portalu informacyjnym każda z NAG ma swoją stronę profilową, na której podano takie dane, jak rok powstania, tożsamość, cel działalności, nazwy państw wspierających, aktualności i źródła naukowe.

Trzy kolorowe mapy świata przedstawiają aktywne i bierne wsparcie w ujęciu czasowym. Omawiane narzędzie wykorzystuje szereg innowacji w zakresie istniejących baz danych. Rozróżnia ono wsparcie aktywne i pasywne, obejmuje okres ponad 70 lat, wskazuje tożsamość narodowo-etniczną i religijną oraz określa cele w zakresie roszczeń politycznych i/lub terytorialnych.

Wyniki prac pokazują, że państwa są w dużej mierze odpowiedzialne za zagrożenie ze strony NAG oraz że częściej wspierają te grupy, z którymi identyfikują się pod względem etnicznym, religijnym lub ideologicznym. Wsparcie pochodzi najczęściej od stosunkowo silnych państw, a nie państw słabych lub upadłych. Bierne wsparcie zwiększyło się znacząco od czasów zimnej wojny ze względu na powstanie nowych demokracji. W tym przypadku państwa nie tworzą kanałów pomocy NAG celowo, lecz po prostu nie są w stanie zapewnić odpowiedniej ochrony granic.

Artykuły na temat badania zostaną wydane w opracowaniu książkowym przez jedno z prestiżowych wydawnictw uniwersyteckich.

Projekt STATE-NAGCOOPERATION przyczynił się do rozwoju tej dziedziny badań. Dzięki temu różni kluczowi gracze mają teraz do dyspozycji obszerne zasoby online, umożliwiające im określenie, czy dany rząd tworzy bezpośrednie lub pośrednie kanały pomocy dla NAG oraz czy świadomie wspiera takie organizacje.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Niepaństwowe grupy zbrojne, terroryści, wsparcie rządowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę