Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przyszłość infrastruktury podziemnej

Naukowcy ze Zjednoczonego Królestwa i Rosji połączyli siły w ramach unijnej inicjatywy, aby zbadać aktualne i przyszłe role infrastruktury podziemnej w środowiskach miejskich.
Przyszłość infrastruktury podziemnej
Celem projektu SIRUE (Sustainable infrastructure for resilient urban environments) było określenie wpływu używania przestrzeni podziemnej i znajdującej się tam infrastruktury fizycznej na zrównoważony rozwój, podatność i odporność na obszarach miejskich. Prace prowadzone były przez brytyjski Uniwersytet w Birmingham oraz Naukowy Ośrodek Badań nad Bezpieczeństwem Ekologicznym (SRCES) Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu.

Trzy studia przypadków obejmujące Berlin, Londyn i Petersburg posłużyły za podstawę do przeanalizowanie aktualnych i przyszłych interakcji miejskiej infrastruktury podziemnej (UUI). Kluczową rolę UUI w ośrodkach miejskich scharakteryzowano pod względem zwiększenia odporności tych obszarów oraz nieprzerwanego dostarczania ważnych usług.

Uczeni zidentyfikowali elementy niezbędne do poznania znaczenia UUI dla odporności miast, w tym zbiór dostarczanych usług oraz wykorzystanie przestrzeni przez określone infrastruktury. Uwzględniono także przepływ energii i materii przez określone infrastruktury oraz gęstość konstrukcji fizycznych składających się na UUI.

Złożone zależności między UUI a środowiskiem miejskim określono poprzez zidentyfikowanie zagrożeń i korzyści dotyczących środowiska. Opracowano szczegółową tabelę dyscyplin i problemów związanych z miejskimi przestrzeniami podziemnymi. Może ona przydać się w przyszłych badaniach. Ponadto określono rolę dóbr niematerialnych oraz aspekty społeczno-kulturowe UUI i miejskiej infrastruktury fizycznej (UPI).

Jak dotąd najważniejszym rezultatem badawczym jest ustalenie, że w najbliższych dziesięcioleciach gęstość UUI znacząco wzroście w najbardziej rozwiniętych miastach. Zmiany te wymagają dalszych badań i będą miały istotny wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny na obszarach miejskich.

UUI będzie również miała szersze implikacje społeczne, jeśli chodzi o zrównoważony styl życia, w tym transport, mobilność i zużycie energii. Decydenci powinni zatem zainteresować się planowaniem UUI i UPI, aby spełniały one wymagania w zakresie funkcji i efektywności, które mają zmieniać się w przyszłości.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Infrastruktura podziemna, środowiska miejskie, zrównoważony rozwój, podatność, odporność, infrastruktura fizyczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę