Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze perspektywy dla polimerów nanostrukturalnych

Rolą nowych planów działania dla Europejskiego centrum ds. polimerów nanostrukturalnych (ECNP) było wspieranie tego ważnego sektora w całej Europie.
Lepsze perspektywy dla polimerów nanostrukturalnych
Sieci doskonałości w UE, będące rzeczą powszechną w różnych dziedzinach nauki, w dużym stopniu wspierają europejską przestrzeń badawczą (EPB). Jedną z przedsiębiorczych inicjatyw w tym zakresie jest ECNP, założone w 2006 r. przez europejską sieć doskonałości NANOFUN-POLY.

W tym kontekście celem finansowanego przez UE projektu ECNP-GROWTH (Consolidation of the European Centre for Nanostructured Polymers) było umocnienie relacji między ECNP a sektorem nanotechnologii polimerowych w Europie. Zorganizowano różne działania zgodnie z wymaganiami przemysłu w zakresie projektów badawczych, usług technicznych, oceny cyklu życia, tematycznego szkolenia, transferu technologii i użycia infrastruktury. Obejmowały one stworzenie nowego planu finansowego na rzecz rozszerzenia różnych działań poprzez wykorzystanie technologii przemysłowych związanych z głównymi sektorami zastosowania ECNP.

Mówiąc dokładniej, zespół projektu stworzył plan dla ECNP dotyczący transferu wiedzy w ramach konferencji i warsztatów z badaczami przemysłowymi, wspierając wizyty w zakładach przemysłowych, mobilność i wymiany personelu. W kolejnym planie działań wyszczególniono komercyjne zastosowanie infrastruktury badawczej, narzędzi i platform przez przemysł, podczas gdy w ramach trzeciego przeprowadzono szkolenia dla badaczy przemysłowych i wykwalifikowanych studentów w tej dziedzinie. Ostatni, czwarty plan zachęcał do działań badawczych, rozwojowych i innowacyjności w ramach przemysłu.

Plany te regularnie weryfikowano w czasie realizacji projektu i w miarę potrzeb korygowano. W tym duchu i w sposób przystępny finansowo, projekt ECNP-GROWTH zapewnił długoterminowy udział odpowiednich partnerów przemysłowych w działaniach ECNP. Usprawniona koordynacja i interakcja z branżą przemysłową umocniła badania i innowacje w dziedzinie nanotechnologii polimerowych i doprowadziła do udoskonalenia ram EPB w dziedzinie polimerów nanostrukturalnych. Przewiduje się, że przedsięwzięcie to przyniesie więcej innowacji w zakresie badań i innowacji w Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Polimery nanostrukturalne, sieci doskonałości, europejska przestrzeń badawcza, nanotechnologie, transfer technologii
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę