Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ zmiany klimatu na populacje dzikie

Globalna zmiana klimatu wpływa już na biologię wielu populacji roślin i zwierząt. W ramach finansowanego przez UE projektu przeanalizowano dane obejmujące 50 lat, chcąc znaleźć zmiany w populacji świstaka żółtobrzuchego zamieszkującego Góry Skaliste w Kolorado.
Wpływ zmiany klimatu na populacje dzikie
Zmiana środowiskowa potencjalnie wpływa na proces doboru naturalnego u dzikich populacji. Jednocześnie mogą pojawić się odpowiadające zmiany w cechach fenotypowych, które mają wpływ na sprawność fizyczną, a ostatecznie przetrwanie zwierząt.

W projekcie PHENOLOGICAL CHANGES (Integrating the ecological and evolutionary consequences of phenological change in a wild mammal system) wykorzystano najnowocześniejsze techniki, by oddzielić komponenty genetyczne i środowiskowe. Oceniono ich wkład w zmienność genetyczną w zakresie sprawności fizycznej.

To multidyscyplinarne badanie łączące ekologię behawioralną, teorię historii życia, modele dynamiki populacji i teorię genetyki ilościowej, skupiło się na całym fenotypie. Objęło cechy tak zróżnicowane, jak zachowanie (np. czujność względem drapieżników, łagodność i zachowania społeczne) czy cechy fizjologiczne, takie jak stan układu dokrewnego i funkcja odpornościowa.

Badanie PHENOLOGICAL CHANGES wykazało poważne zmiany w skutkach dla środowiska i addycyjnej zmienności genetycznej, którym nie towarzyszyły zmiany w zakresie dziedziczności.

Ponieważ wykorzystano dane o największej rozpiętości czasowej dotyczące gatunku dziko żyjącego ssaka, zespół projektu oczekiwał zmian ewolucyjnych spowodowanych klimatem i innymi zmianami w środowisku. Jednak nie odnotowano żadnego przyczynowego oddziaływania środowiska na zaobserwowane zmiany w kondycji fizycznej.

Wyniki projektu rzucają nowe światło na skutki zmian środowiskowych dla dzikich populacji, a dane stanowią ważną bazę wiedzy, która może posłużyć do dalszych badań. Narzędzia opracowane w projekcie mogą posłużyć do optymalizacji zarządzania ochroną dzikich gatunków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zmiana klimatu, populacja dzika, środowisko, dobór naturalny, zmienność genetyczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę