Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowoczesna infrastruktura badawcza w zakresie wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla w Europie

Wychwytywanie, transport i składowanie dwutlenku węgla (CCS) to technologia kluczowa dla ograniczenia emisji wywołanych spalaniem paliw kopalnych w energetyce i przemyśle. Celem pewnego unijnego projektu było przekształcenie CCS w skuteczną i opłacalną technologię.
Nowoczesna infrastruktura badawcza w zakresie wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla w Europie
CCS jest powszechnie uważane za najważniejsze rozwiązanie technologiczne pozwalające ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w związku ze spalaniem paliw kopalnych. Aby móc walczyć z globalną zmianą klimatu, potrzebujemy nowych infrastruktur badawczych (RI) poświęconych technologiom CCS drugiej i trzeciej generacji, dzięki którym przemysł i energetyka nie będą emitowały dwutlenku węgla.

W tym kontekście, uczestnicy projektu ECCSEL PP2 (European carbon dioxide capture and storage laboratory infrastructure - Preparatory phase 2), finansowanego ze środków UE, postanowili stworzyć pierwszej klasy europejską infrastrukturę badawczą w dziedzinie CCS oraz zmodernizować istniejące laboratoria CCS znajdujące się na terenie Europy. W inicjatywie wzięły udział ośrodki doskonałości w dziedzinie CCS z ośmiu państw członkowskich, Norwegii i Szwajcarii.

Partnerzy projektu przygotowali podstawy prawne, finansowe i administracyjne niezbędne do uruchomienia ogólnoeuropejskiej infrastruktury badawczej CCS w 2015 r. oraz stworzenia podmiotu prawnego w roku następnym. W tym celu opracowano strategie realizacji i biznesplan. Pomagają one w sprawnej obsłudze RI, planowaniu technicznym i logistycznym, organizacji i kosztorysowaniu prac, określaniu wymagań w zakresie ochrony praw własności intelektualnej oraz analizie potrzeb dotyczących modernizacji i budowy laboratoriów.

Uczestnicy projektu sklasyfikowali 18 z 91 zidentyfikowanych luk między istniejącymi RI a aktualnymi potrzebami, aby rozwiązać najważniejsze problemy dotyczące CCS. Chodziło przede wszystkim o przygotowanie budowy nowych ważnych laboratoriów w oparciu o ustalenia Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) oraz o ułatwienie naukowcom dostępu do najlepszych europejskich placówek.

Aby wzmocnić badania naukowe, rozwój technologii, innowacje i edukację w dziedzinie CCS, zespół uczestniczył w przygotowaniu strategii Komisji Europejskiej w zakresie edukacji i szkolenia w ramach obszaru tematycznego CCS.

Projekt ECCSEL PP2 przygotował podwaliny pod budowę nowego rodzaju RI, która umożliwi uporanie się z problemem rosnącego zapotrzebowania na energię, bezpieczeństwa dostaw energii i zmiany klimatu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Infrastruktura badawcza, wychwytywanie, transport i składowanie związków węgla, wytwarzanie energii, emisje gazów cieplarnianych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę