Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BIOPARTNERS — Wynik w skrócie

Project ID: 293514
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Gruzja

Umacnianie współpracy między UE i Gruzją w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie biotechnologii

W ostatnich latach UE znacząco zacieśniła współpracę gospodarczą i polityczną z Gruzją, zbliżając ją w ten sposób do Europy. Unijna inicjatywa pomogła umocnić tę współpracę w ramach europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).
Umacnianie współpracy między UE i Gruzją w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie biotechnologii
W ramach swojej polityki międzynarodowej UE wspiera współpracę naukową z Gruzją. W tym kontekście, projekt BIOPARTNERS (Reinforcing Georgian international cooperation capacities in the field of food and biotechnologies), finansowany ze środków UE, odegrał ważną rolę w przygotowaniu Gruzji do przystąpienia do EPB i udziału w działaniach siódmego programu ramowego (7PR) i programu Horyzont 2020, dotyczących żywności, rolnictwa i biotechnologii.

Prace rozpoczęto od przygotowania strategii rozwojowej, mającej zwiększyć potencjał Instytutu Biochemii i Biotechnologii Durmishidze Gruzińskiego Uniwersytetu Rolniczego (DIBBAUG) w kilku dziedzinach związanych z tymi priorytetami tematycznymi. W ramach prac nad strategią w instytucie przeprowadzono analizę SWOT z udziałem przeszło 30 interesariuszy z regionu Kaukazu, Europy i Gruzji. Dokonano również analizy społeczno-ekonomicznej, aby ocenić potencjał tematów prac badawczo-rozwojowych (R&D).

DIBBAUG nawiązał współpracę z hiszpańskim Uniwersytetem w Murcji. Wśród innych działań można wymienić wymianę badaczy i młodych specjalistów oraz organizację sześciu wspólnych warsztatów naukowych.

W różnych miastach Europy odbyły się spotkania i giełdy kooperacyjne, mające zwiększyć oddziaływanie projektu. Zorganizowano ponad 35 prezentacji i sesji promocyjnych, networkingowych i informacyjnych. Zaangażowano ponad 100 członków europejskich i kaukaskich instytucji R&D, aby zacieśnić współpracę między DIBBAUG a europejskimi instytutami badawczymi. W realizacji tego zadania pomogła międzynarodowa konferencja na temat żywności i biotechnologii.

Zorganizowano cztery sesje szkoleniowe i coachingowe, aby podnieść kwalifikacje pracowników DIBBAUG w zakresie uczestnictwa w projektach 7PR i programu Horyzont 2020 oraz zarządzania nimi. Ponadto zorganizowano szkołę letnią w Gruzji.

Projekt BIOPARTNERS przyczynił się do zwiększenia widoczności i potencjału instytutu DIBBAUG oraz zacieśnienia współpracy badawczej w dziedzinie biotechnologii między Gruzją i innymi państwami.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Gruzja, współpraca międzynarodowa, żywność, biotechnologie, rolnictwo, badania i rozwój
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę