Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Fibroblasty a rak sutka

Rak sutka stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów wśród kobiet. Wyjaśnienie mechanizmów utrzymywania się pierwotnych komórek nowotworowych i przerzutów w nabłonku kluczowe dla opracowania terapii.
Fibroblasty a rak sutka
Fibroblasty związane z rakiem (CAF) są subpopulacją fibroblastów podścieliska, które sprzyjają wzrostowi komórek guza, nasilają angiogenezę i przyczyniają się do przebudowy macierzy międzykomórkowej. Coraz więcej danych wskazuje, że CAF są też mediatorami zapalenia, które w przypadku raka sutka koreluje ze złymi rokowaniami.

W finansowanym przez UE projekcie CAF AND INFLAMMATION (Defining the molecular mechanisms of fibroblast-mediated inflammation and its role in cancer progression and metastasis) starano się wyjaśnić mechanizm tej roli CAF w raku sutka. W tym kontekście naukowcy odkryli, że fibroblasty ssaków mogą zostać odpowiednio "przyuczone" przez komórki raka sutka i aktywować się do stanu prozapalnego, co sprzyja progresji nowotworu.

Poprzez analizę proteomiczną zidentyfikowali rolę czynnościową wydzielniczego mediatora prozapalnego osteopontyny w tym procesie. Osteopontyna uczestniczy w procesach zapalnych, progresji guza i powstawaniu przerzutów. Ma zdolność przeprogramowania prawidłowych fibroblastów do sprzyjających rozwojowi guza CAF. Analiza tego procesu umożliwiła odkrycie kompleksu wielu białek uczestniczących w wykrywaniu uszkodzeń tkanek i wydzielaniu prozapalnych cytokin.

Śmiertelność w raku sutka wynika głównie z przerzutów. Poznanie mechanizmów tworzenia się niszy dla przerzutów ma więc ogromne znaczenie dla badań w dziedzinie onkologii. Co ciekawe, naukowcy wykryli, że fibroblasty płuc aktywują się przed powstaniem przerzutów do tego narządu. Towarzyszą im złogi kolagenu w płucach i sygnalizacja profibrotyczna, a następnie migracja subpopulacji płucnych CAF ze szpiku kostnego.

Podsumowując, wyniki badania CAF AND INFLAMMATION potwierdzają udział CAF w utrzymaniu guza sutka i ich ewolucję zachodzącą jednocześnie z progresją guza w miejscu przerzutu. Uderzenie w mechanizm aktywacji miejscowych i migrujących fibroblastów może okazać się skuteczną strategią terapii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rak sutka, fibroblasty związane z rakiem, zapalenie, fibroblast, osteopontyna, płuco
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę