Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nielosowe połączenia w mózgu

Mózg umożliwia postrzeganie, myślenia i działanie dzięki złożonym interakcjom między neuronami. Badacze korzystający ze środków finansowych UE starali się nakreślić nielosową dynamikę sieci neuronalnych.
Nielosowe połączenia w mózgu
W ramach projektu NONRANDOM CIRCUITS (Origin and function of nonrandom cortical connectivities) wyszli od uproszczonych założeń, aby wyjaśnić dynamikę działania neuronów i powstawania połączeń między nimi. Zamierzali ustalić, jak mózg przetwarza informacje w miejscowych obwodach, będących po prostu sieciami wielu tysięcy ściśle ze sobą połączonych neuronów.

Badacze udoskonalili koncepcję losowych połączeń między neuronami, aby zbadać nietrywialne wzorce statystyczne spowodowane nadreprezentacją połączeń dwukierunkowych. Związana jest ona z tym, że neurony pre- i postsynaptyczne łączą się z dużo większym prawdopodobieństwem, jeśli już wcześniej były połączone. Do celów pomiarowych określano korelacje sił połączeń par, uzyskując grupy silnie połączonych neuronów w sieci.

Doświadczenia prowadzone w ramach projektu pozwoliły uzyskać cenną wiedzę na temat efektu skorelowanych wag w dynamice obwodów korowych. Podkreślono znaczenie wektorowej struktury własnej i danych na temat spektrum własnego, aby móc lepiej zrozumieć dynamikę sieci neuronalnych. Dokonano szeregu istotnych odkryć, które zostaną niedługo rozpowszechnione w przygotowywanym artykule.

Badanie NONRANDOM CIRCUITS umożliwiło poczynienie znaczących postępów w wyjaśnianiu nielosowych wzorców połączeń w obwodach korowych mózgu. Wyniki otworzą nowe drogi w badaniach i przyczynią się do nawiązania nowej współpracy w dziedzinie neuronauki obliczeniowej i teoretycznej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nielosowy, mózg, neurony, sieci neuronalne, obwody korowe, spektrum własne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę