Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MAGNETIDE — Wynik w skrócie

Project ID: 284578
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Turcja

Nowe materiały umożliwiające wychwytywanie energii pływów

Energia pływów, zależna wyłącznie od orbity księżyca, Ziemi i Słońca, jest niezawodna, niewyczerpana i w dużej mierze przewidywalna. Badacze wspierani ze środków UE z powodzeniem opracowali nowy rodzaj prototypowego generatora energii pływów, znacznie tańszy i bardziej wydajny od dotychczasowych, zastępując konwencjonalne materiały magnetyczne bardziej innowacyjnymi.
Nowe materiały umożliwiające wychwytywanie energii pływów
Konstrukcja generatorów energii pływów jest często adaptowana na podstawie konstrukcji generatorów energii wiatrowej, jednak wymagania dotyczące generatorów podmorskich są zupełnie inne. W przypadku generatorów prądu pływu ważne jest, by zachowały wydajność przy niskich prędkościach obrotowych i radziły sobie z dużymi i wysoce zmiennymi poziomami momentu. Czynniki te mogą narazić skrzynie przekładniowe generatora na poważne naprężenia i obniżać niezawodność.

W ramach projektu MAGNETIDE (Improved magnets for energy generation through advanced tidal technology) wynaleziono ulepszoną metodę konwersji energii pływów w energię elektryczną, która znacznie obniża koszty i stopień trudności konserwacji generatorów podmorskich.

Badacze posłużyli się techniką formowania wtryskowego proszku (PIM) do produkcji miękkich materiałów magnetycznych o wytrzymałości porównywalnej do tych stosowanych obecnie. Technologia ta upraszcza projektowanie złożonych części, których produkcja mechaniczna jest trudna i kosztowna. Sprzyja także projektowaniu konstrukcji bezprzekładniowych, zwiększając nie tylko wydajność, ale i trwałość przy niskich prędkościach obrotowych i wysokich poziomach momentu.

Zespół projektu zamierzał podjąć się montażu prototypu generatora w skali kilowatowej, korzystając z materiałów magnetycznych MAGNETIDE, a następnie zestawienia go z generatorem wykonanym z komercyjnie dostępnych żelazostopów. Jednak szereg trudności napotkanych w czasie procesu technologicznego uniemożliwił wytworzenie dużych magnesów z materiałów MAGNETIDE. Zespół dokładnie zidentyfikował trudności dotyczące magnesów twornika i opracował zalecenia, które mogą posłużyć do sprawnej realizacji tych procesów w przyszłości.

Wraz z przejściem technologii PIM do fazy komercjalizacji, projektanci małych, produkowanych na zamówienie generatorów mogliby mieć znacznie większą swobodę podczas projektowania w odniesieniu do geometrii i ustawienia magnesu. Generatory produkowane przy użyciu tej technologii mogą być także stosowane do pozyskiwania energii wiatrowej i innych alternatywnych źródeł energii, a także w obszarach występowania silnych prądów pływowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Energia pływów, generator energii, materiały magnetyczne, generatory podmorskie, formowanie wtryskowe proszku
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę