Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Społeczne czynniki warunkujące zdrowie układu krążenia

Czy depresja lub stres mogą powodować choroby serca? W europejskim projekcie prowadzono badania epidemiologiczne nad społecznymi czynnikami warunkującymi zdrowie układu krążenia.
Społeczne czynniki warunkujące zdrowie układu krążenia
Zaburzenia sercowo-naczyniowe stanowią jedną z głównych przyczyn chorobowości i śmiertelności na całym świecie, powodując niemal 2 miliony zgonów rocznie w samej Europie. Powiązano z nimi różne czynniki chorobotwórcze, takie jak palenie tytoniu, dyslipidemia, nadciśnienie, otyłość i cukrzyca.

Coraz więcej danych wskazuje na istnienie grupy nowych czynników psychospołecznych, które mogą wpływać na rozwój i rokowanie chorób układu krążenia. Do tych czynników należy obciążenie pracą, depresja, brak wsparcia społecznego i stres.

W zakres finansowanego przez UE projektu PSYCHO CARDIO SPAIN (Psychosocial factors and cardiovascular disease in Spain) wchodziło zbadanie, w jaki sposób czynniki społeczne, takie jak środowisko miejskie i różnice społeczne, wpływają na wymienione powyżej czynniki psychospołeczne. W tym celu konsorcjum wykorzystało zatwierdzone kwestionariusze i przeprowadziło ankiety u ponad 4 000 uczestników, aby ocenić ich stan w skali depresji, wsparcia społecznego oraz stresu w domu i w pracy.

Uzyskanie wiedzy na temat możliwych związków między typowymi czynnikami psychospołecznymi, takimi jak obciążenie pracą i depresja, a chorobami sercowo-naczyniowymi, może mieć ważne implikacje kliniczne. Wyniki mogą stanowić podstawę do opracowania programów profilaktyki, podobnych do tych dotyczących walki z nałogiem tytoniowym w Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Epidemiologia, choroby układu krążenia, czynniki ryzyka, czynniki psychospołeczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę