Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

WENEMOR — Wynik w skrócie

Project ID: 278419
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Irlandia

Nowe niskoemisyjne i ciche samoloty

Europejscy naukowcy podjęli się zaprojektowania cichego samolotu wyposażonego w silnik z odkrytym śmigłem. Uczeni przyjrzeli się nowym konfiguracjom umożliwiającym budowę nowej generacji bardziej ekologicznych i cichszych samolotów, przyczyniających się do ograniczenia emisji.
Nowe niskoemisyjne i ciche samoloty
Silnik z odkrytym śmigłem to jednostka, w której łopaty nie są osłonięte przez gondolę. Rozwiązanie to pozwala na znaczące obniżenie zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla (CO2). Pod względem hałasu nie uzyskano jednak redukcji porównywalnych z technologią silnika turbowentylatorowego.

Projekt WENEMOR (Wind tunnel tests for the evaluation of the installation effects of noise emissions of an open rotor advanced regional aircraft), finansowany ze środków UE, był wspólnym przedsięwzięciem mającym na celu ograniczenie zanieczyszczenia hałasem związanego z nowymi samolotami z odkrytym śmigłem, opracowywanymi w Europie.

Projekt WENEMOR był realizowany w ramach inicjatywy Czyste niebo jako partnerstwo prywatno-publiczne między Komisją Europejską a przemysłem lotniczym. Projekty prowadzone w ramach programu Czyste niebo mają na celu radykalną zmianę sposobu tworzenia nowych maszyn i urządzeń przez producentów samolotów, aby zminimalizować negatywny wpływ lotnictwa na środowisko naturalne.

W ramach inicjatywy WENEMOR zaprojektowano i zbudowano samolot w skali 1:7,5 z zamontowanymi silnikami z odkrytym śmigłem przeciwbieżnym. Cały model poddano testom w szerokim na 8 m i wysokim na 4,2 m tunelu aerodynamicznym we Włoszech, jednym z największych tego typu w Europie.

Tunel aerodynamiczny został wytłumiony akustycznie w celu ograniczenia szumu tła. Umożliwia on uzyskanie bardzo jednorodnego przepływu prędkości na obszarze testowanej sekcji. Ponadto możliwe jest kontrolowanie intensywności turbulencji w zakresie 0,26 – 8%, gdyż tunel aerodynamiczny jest wyposażony w zaawansowany system generowania turbulencji.

Były to pierwsze testy takiej konstrukcji przeprowadzone na tę skalę w Europie, a europejski przemysł lotniczy niecierpliwie oczekiwał ich wyników. Dokonano pomiarów różnych konfiguracji samolotu, prędkości przepływu powietrza oraz kątów natarcia, aby poznać wpływ każdego z parametrów na emitowany hałas.

Model samolotu został przetestowany z różnymi ogonami, z odkrytym śmigłem ciągnącym lub pchającym, umieszczonymi w różnej odległości względem modelowego kadłuba. Zakończone w 2014 r. testy dostarczyły obszernych danych dotyczących zjawisk związanych z hałasem w nowym samolocie regionalnym.

W badaniu parametrycznym z powodzeniem zidentyfikowano optymalne konfiguracje cichego samolotu. Projekt WENEMOR powinien utorować drogę testom tych technologii ograniczania hałasu w warunkach lotu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Konstrukcja samolotu, silnik z odkrytym śmigłem, emisje CO2, emisje hałasu, tunel aerodynamiczny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę