Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Umacnianie europejskiego środowiska naukowego

Program stypendialny daje młodym naukowcom możliwość rozwoju zawodowego dzięki wsparciu badań podoktoranckich.
Umacnianie europejskiego środowiska naukowego
Celem finansowanego ze środków UE projektu RUBICON II (Rubicon II) jest umożliwienie początkującym badaczom rozwijania kariery poprzez dwuletni pobyt w renomowanym instytucie poza granicami Holandii lub jednym z instytutów holenderskich. Proces weryfikacji obejmuje ocenę aplikanta, jego propozycji badawczej i instytucji goszczącej, a program jest otwarty na wszystkie dyscypliny naukowe.

Program pomaga przyciągnąć naukowców do Holandii oraz zapewnia świadczenia dla stypendystów wyjeżdżających. Uczeni mają szansę poszerzyć i udoskonalić swoje umiejętności. Spośród 523 aplikantów granty przyznano 43 badaczom, z czego 13 zajmuje się badaniami w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Stypendyści nie muszą wracać do Europy, ale ich ścieżka kariery jest monitorowana po zakończeniu programu. Uczestnicy projektu RUBICON II ustalili, że 25 stypendystów powróciło już do swojego kraju.

Holenderska Organizacja Badań Naukowych (NWO) kontynuuje realizację programu Rubicon. Oczekuje się, że stypendyści wykorzystają rezultaty badawcze i doświadczenia zgromadzone w ramach projektu oraz pozostaną aktywni na polu badań naukowych. Działania te przyczynią się do umocnienia europejskiego środowiska badawczego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Program stypendialny, młodzi naukowcy, badania podoktoranckie, nauki humanistyczne, nauki społeczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę