Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Skuteczne używanie nanocząsteczek w opakowaniach

Intensywne testy nanomateriałów i nanowypełniaczy używanych w opakowaniach pomogą branży w stosowaniu najlepszych praktyk oraz poprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i użytkowników końcowych.
Skuteczne używanie nanocząsteczek w opakowaniach
Nanocząsteczki okazują się bardzo przydatne dla branży opakowań, szczególnie jeśli chodzi o tworzenie nanokompozytów polimerowych, z których wytwarzane są wytrzymalsze i bardziej odporne opakowania. Potencjalnym problemem jest jednak negatywny wpływ nanomateriałów na środowisko i zdrowie ludzkie, co oznacza, że technologia ta musi być stosowana w bezpieczny sposób. Taki był też cel finansowanego ze środków UE projektu NANOSAFEPACK (Development of a best practices guide for the safe handling and use of nanoparticles in packaging industries).

Dokładniej mówiąc, założeniem projektu było uzyskanie dokładniejszych informacji na temat problemów dotyczących środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa w zakresie stosowania nanowypełniaczy w przemyśle opakowań, od ich produkcji po utylizację. Uczeni badali środki i najlepsze praktyki zwiększające bezpieczeństwo pracy, ograniczające zagrożenia dla zdrowia konsumentów oraz zmniejszające zagrożenie dla środowiska.

W tym celu określili konkretne właściwości fizyczne i chemiczne wypełniaczy i matryc polimerowych wykorzystywanych w materiałach opakowaniowych. Przeprowadzono badania toksykologiczne na nanocząsteczkach srebra, nanogliny, dwutlenku krzemu, tlenku cynku i węglanu wapnia, a także określono stopień zagrożenia, jakie stwarzają. W ten sposób ustalono, w przypadku których nanokompozytów jest bardziej prawdopodobne, że nanowypełniacze będą przenikać do pakowanej żywności.

Uczestnicy projektu NANOSAFEPACK określili, które typy masek i rękawic należy stosować podczas pracy z nanowypełniaczami. W oparciu o przeprowadzone oceny cyklu życia określono także sposoby na ograniczenie wpływu na środowisko i oszczędne wykorzystywanie surowców. Wszystkie dobre praktyki opisano w podręczniku poświęconym bezpiecznemu obchodzeniu się nanowypełniaczami i używaniu ich w branży opakowań. Podręcznik jest dostępny zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej i można go otrzymać od partnerów projektu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nanocząsteczki, opakowania, nanowypełniacze, zdrowie i bezpieczeństwo, nanokompozyty polimerowe, matryce polimerowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę