Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wspieranie innowacyjności w małych firmach

Naukowcy z UE przeanalizowali programy szkoleniowe stosowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), aby uczynić je bardziej skutecznymi. Nowo opracowany program wdrożono i przetestowano w czterech krajach, a wnioski z jego realizacji przekazano UE w formie zaleceń.
Wspieranie innowacyjności w małych firmach
Europejskie programy gospodarcze opierają się na innowacyjnych MŚP, ale firmom tym często brakuje umiejętności potrzebnych do komercjalizacji wyników badań. Rozwiązaniem może być zaoferowanie MŚP programu coachingu i mentoringu.

Finansowany ze środków UE projekt COMMERCIALISE (Coaching and mentoring of SMEs for research commercialisation and exploitation) miał na celu dostarczenie Komisji Europejskiej informacji na temat takiego rozwiązania. Chodziło o to, by poprawić komercjalizację wyników badań, zgodnie z założeniami programu Horyzont 2020.

Prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczył analizy istniejących europejskich programów coachingu i mentoringu, a także określenia rodzajów dostępnej pomocy. Następnie uczeni przygotowali listę 20 przykładów, spośród których 7 programów wybrali do bardziej szczegółowych analiz. Uczeni opracowali w oparciu o zidentyfikowane najlepsze praktyki program pilotażowy.

Druga faza prac polegała na realizacji tego programu. Każdy z czterech krajów wybrał 15 MŚP uczestniczących w krajowych lub unijnych programach badawczych. Zespół opracował proces umożliwiający selekcję coachów w każdym z krajów. Coache mieli za zadanie wspierać MŚP przez dziesięć dni. W każdym z krajów sprawdzono odmienne metody. Wyniki tych analiz posłużyły za podstawę do opracowania ośmiu zaleceń dotyczących programów coachingu, przekazanych Komisji Europejskiej.

Zalecenia te poświęcone były między innymi objaśnieniu ofert beneficjentom, wyborowi najlepszych coachów, rozwijaniu społeczności w dziedzinie coachingu oraz standardowym metodom coachingu. Ponadto poruszono zagadnienie ewolucji programu, przystosowywania interwencji do potrzeb MŚP, promowania beneficjentów oraz mechanizmów wsparcia.

Uczestnicy projektu COMMERCIALISE przekazali Komisji Europejskiej informacje na temat możliwości wspierania MŚP we wdrażaniu wyników badań. Działanie te pomogą w realizacji założeń gospodarczych programu Horyzont 2020.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

MŚP, coaching i mentoring, komercjalizacja badań, Horyzont 2020
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę