Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Handel w Skandynawii epoki renesansu

Badanie dotyczące odzieży, mody i handlu tkaninami w Skandynawii na początku epoki nowożytnej pozwala dokładniej zrozumieć, w jaki sposób międzynarodowa wymiana handlowała kształtowała kultury skandynawskie w okresie renesansu.
Handel w Skandynawii epoki renesansu
TRADE (Global encounters: Fashion, culture and foreign trade in Scandinavia, 1500-1630) to projekt finansowany ze środków UE, w którego ramach badano te zagadnienia przy pomocy szeregu metod z różnych dyscyplin, takich jak historia sztuki i kultury, archeologia, antropologia, historia ekonomiczna i społeczna oraz teoria mody. Oprócz przyjrzenia się tym przemianom, badano również wynikające z nich zmiany w życiu jednostek.

W archiwach fińskich i szwedzkich znaleziono źródła graficzne i dokumenty. Przeszukano w tym celu między innymi katalogi garderób, listy handlowe, rejestry handlowe i zapisy księgowe. Wyniki tych badań wskazują, że Skandynawia była znacznie mniej odizolowana, niż sądzili wcześniej naukowcy. Nowinki i nowe dodatki odzieżowe zamawiano i importowano do skandynawskich miast z różnych regionów geograficznych. Skandynawowie mogli też kupować towary przywożone spoza Europy przez międzynarodowe porty w Wenecji, Genui, Lizbonie i miastach hiszpańskich.

Wyniki badań opisano w licznych publikacjach i artykułach naukowych prezentowanych na międzynarodowych konferencjach oraz w ważnych instytucjach w Europie i Nowym Jorku. Ważnym osiągnięciem jest zbadanie skomplikowanych kwestii dotyczących interpretacji wartości, źródeł i stylistycznych odmian ubiorów i tkanin. W efekcie można było przeanalizować różnice między badaniami eksperymentalnymi i empirycznymi. W ramach projektu utworzono też blog, którego zadaniem jest informowanie o prowadzanych badaniach i publikacjach. Dzięki temu opinia publiczna będzie miała dostęp do nowo uzyskanej wiedzy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Skandynawskie, odzież, moda, tkaniny, handel międzynarodowy, renesans
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę