Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Cechy starzejącej się pamięci

Nie ulega obecnie wątpliwości, że nawet zwykłe procesy starzenia powodują pogorszenie funkcjonowania pamięci. W ramach jednego z projektów europejskich przeprowadzono badania osób młodszych i starszych w celu zebrania danych do tworzenia dokładniejszych modeli obliczeniowych procesów starzenia się i ich skutków.
Cechy starzejącej się pamięci
Uczestnicy projektu CHARM (Cognitive mechanisms that lead to age related memory deficits) sprawdzają, czy starzenie się pamięci wynika z ogólnego spadku wydajności przetwarzania, wpływającego zarówno na procesy automatyczne, jak i kontrolowane. Jednocześnie weryfikowano tezę, że spowolnieniu ulegają jedynie procesy kontrolowane.

Aby poznać różnice w ogólnej wydajności przetwarzania u młodszych i starszych osób dorosłych, badacze zastosowali nowe podejście w postaci testu kompromisu między szybkością a dokładnością w reagowaniu na sygnał (SAT). Metoda ta umożliwia szacowanie szybkości i dokładności pobierania informacji z krótkoterminowej pamięci rozpoznawania. Obie grupy uzyskały porównywalne poziomy dokładności, ale osoby starsze miały mniejszą szybkość pobierania.

Partnerzy projektu CHARM użyli też testu SAT do oceny sprawności pamięci w przypadkach interferencji. Osoby starsze nie wykazywały żadnego pogorszenia sprawności automatycznych czynności pamięci rozpoznawania, ale wolniej rejestrowały bardziej szczegółowe informacje. Ogólne wyniki wskazują, że starzenie się powoduje selektywne upośledzenie pobierania informacji przy interferencji. W innym teście oceniającym przywoływanie kolejności informacji z upływem czasu stwierdzono, że osoby starsze wolniej wykonywały to zadanie korzystające z pamięci szeregującej.

Całościowe wyniki badania wykazują, że starzenie się powoduje selektywne niedobory w kontrolowanych operacjach pamięciowych. Dane zebrane w ramach projektu CHARM pozwolą ulepszać modele obliczeniowe i teoretyczne wpływu starzenia się na pamięć. Mogą też posłużyć do wspomagania osób starszych w radzeniu sobie z trudnościami kognitywnymi, szczególnie w środowisku pracy.

Upowszechnianie wyników przyjęło postać 12 artykułów w pismach naukowych, dwóch prezentacji na konferencjach i 11 abstraktów na konferencje. Zorganizowano program szkoleniowy, z którego skorzystali absolwenci do badaczy podoktoranckich włącznie. W toku projektu CHARM nawiązano kontakty i współpracę w skali krajowej i międzynarodowej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Starzenie się, pamięć, modele obliczeniowe, szybkość, dokładność
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę