Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AVCOP — Wynik w skrócie

Project ID: 315041
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Finlandia

Zol-żelowe powłoki metalowe o większej odporności

Finansowana przez UE inicjatywa wspiera siedem małych przedsiębiorstw wytwórczych w przedefiniowaniu procesów wykończalniczych metalu. Po raz pierwszy udało się połączyć nanostrukturalne powłoki zol-żelowe z cieczami jonowymi w celu uszczelnienia i ochrony produktów aluminiowych, stalowych i cynkowych.
Zol-żelowe powłoki metalowe o większej odporności
Cynkowanie ogniowe, cynkowanie elektrolityczne i anodyzowanie aluminium to rozwiązania inżynieryjne, w których specjalizują się europejscy wytwórcy. W minionych latach techniki te udoskonalono do poziomu, który nie pozostawia miejsca na dalsze ulepszenia.

Aby zaoferować nabywcom odporność na zużycie, ochronę antykorozyjną i estetyczny wygląd, przekraczając najlepsze dostępne obecnie normy, siedem małych przedsiębiorstw wytwórczych zainteresowało się nowymi metodami obróbki powierzchni metalu. W ramach tego przedsięwzięcia przedsiębiorcy podjęli współpracę z trzema wiodącymi dostawcami rozwiązań technologicznych w zakresie działań badawczo-rozwojowych.

Celem projektu AVCOP (Added-value for metallic coated products by new sol-gel process), wspieranego ze środków UE, było uzyskanie znacznych korzyści w procesie wytwórczym. Uczestnicy projektu starali się obniżyć energię pobraną w procesie anodyzowania i wyeliminować etapy toksycznej obróbki wstępnej w procesie cynkowania.

Partnerzy projektu AVCOP zastosowali technologię, którą dotychczas uznawano za nieopłacalną, a mianowicie połączyli nanostrukturalne powłoki zol-żelowe z cieczami jonowymi w celu uszczelnienia i ochrony metalu. Opracowane w tym celu powłoki zol-żel są całkowicie pozbawione rozpuszczalnika i mogą zastąpić lakiery komercyjne do anodyzowanego aluminium, cynkowanej ogniowo stali i cynku powlekanego elektrolitycznie.

W przeszłości technologię zol-żel z powodzeniem wykorzystywano w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, w którym odporność chemiczna i chemia przyczepności mają decydujące znaczenie. Poprzez połączenie cieczy jonowych z powłoką zol-żel zespół projektu AVCOP rozszerzył spektrum zastosowań.

Nowe procesy pozwolą małym wytwórcom europejskim zmierzyć się z silną konkurencją z krajów o niskokosztowych gospodarkach, z których importuje się coraz więcej tańszych produktów niskiej jakości. Na przykład cynkowane wykończenie barier ochronnych w jaskrawych kolorach zapewniłoby nową pozycję w tym konkurencyjnym sektorze rynkowym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Powłoki metalowe, zol-żel, ciecz jonowa, anodyzowanie aluminium, odporność na zużycie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę