Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zielona alternatywa dla układów hydraulicznych

Inżynierowie z UE opracowali prototypowy hydrauliczny wodny system odbioru mocy (PTO) jako alternatywę dla układów opartych na oleju hydraulicznym. Dzięki zastosowaniu wody PTO eliminuje ryzyku wycieku oleju do środowiska morskiego.
Zielona alternatywa dla układów hydraulicznych
Celem projektu AQUAGEN (Development of cost-effective, water based power take-off system for marine energy applications) było stworzenie bardziej niezawodnego i przyjaznego środowisku systemu PTO.

Konsorcjum, w którego skład weszły małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), konsultanci techniczni i badacze, opracowało innowacyjne komponenty do nowego systemu PTO. Znalazły się wśród nich agregat o zmiennej prędkości, turbina z adaptacyjnymi łopatami, konstrukcje elastomeryczne oraz ogólny układ hydrauliczny, a także nowe powłoki ochronne do środowiska morskiego. Partnerzy projektu przeprowadzili także modelowanie starzenia się konstrukcji elastomerycznych i opracowali bezprzewodowy system monitorowania urządzeń morskich.

Głównym celem inicjatywy AQUAGEN było opracowanie elastomerycznego systemu PTO oraz zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie prototypu. Uczeni przeanalizowali takie kryteria, jak zwiększenie wydajności, koszty produkcji oraz wymagania dotyczące eksploatacji i konserwacji. Stwierdzono, że pompa elastomeryczna posiada mniejsze wymagania w zakresie konserwacji niż konwencjonalny olejowy cylinder hydrauliczny. Jest to możliwe dzięki zastosowanej konstrukcji (uszczelnienie toczne), cechującej się zmniejszonym naprężeniem i zużyciem elementów uszczelniających w porównaniu z konwencjonalnymi uszczelnieniami tłokowymi.

Ponadto ciecz robocza (woda) jest nieściśliwa i dużo tańsza od oleju hydraulicznego. Połączenie tocznego elementu uszczelniającego i wody jako cieczy roboczej pozwala uzyskać znacznie wyższą tolerancję na zanieczyszczenia, a dzięki temu oznacza mniejsze wymagania w zakresie filtracji i specjalistycznej obsługi.

Wyniki inicjatywy AQUAGEN zostaną wykorzystane w istniejącym konwerterze energii fal (WEC) Poseidon P80, który ma pracować na znacznie głębszych wodach niż większość dotychczasowych WEC. Platforma ta może być wykorzystywana do bezpośredniego sprężania wody oraz instalowana w instalacjach odsalania przy użyciu odwróconej osmozy w celu wytwarzania słodkiej wody. Może również służyć do produkcji wodoru oraz wytwarzania hydroenergii na małą skalę.

Projekt AQUAGEN wpisuje się w realizację unijnej polityki w zakresie energii odnawialnej dzięki umożliwieniu przekształcania energii fal na energię elektryczną wzdłuż wybrzeży państw członkowskich. Inicjatywa przyczyni się do umocnienia wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia w całej UE, a także do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju MŚP, pomagając jednocześnie w zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i wytwarzaniu wody pitnej w suchych regionach znajdujących się w pobliżu morza.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Odbiór mocy, środowisko morskie, zastosowania energetyczne, konstrukcja elastomeryczna, uszczelnienia toczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę