Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe pomysły na ochronę starych budynków

Nowy podręcznik poświęcony metodom utrzymywania integralności strukturalnej starych budynków oraz stosowania nowatorskiej tkaniny wzmacniającej z autokontrolą przyczyni się do ochrony dziedzictwa architektonicznego naszych miast.
Nowe pomysły na ochronę starych budynków
Krajobrazy miejskie Europy ulegają szybkim zmianom, do czego przyczyniają się liczne czynniki, w tym zasiedlanie terenów poprzemysłowych, klęski żywiołowe i nowe projekty infrastrukturalne. Ma to bezpośredni wpływ na budynki historyczne, które nie zawsze są w optymalny sposób utrzymywane i umacniane.

W tym kontekście partnerzy finansowanego ze środków UE projektu INSYSM (Intelligent systems for structures strengthening and monitoring) zajęli się kwestią umacniania budynków, łącząc zabiegi wzmacniające z bieżącym monitorowaniem. Zajęto się opracowaniem podręcznika dla inżynierów i architektów poświęconego modernizacji, umacnianiu i monitorowaniu budynków, dodatkowo tworząc też tkaninę inteligentną z autokontrolą do wzmacniania strukturalnego.

W ramach tworzenia podręcznika zintegrowano zestaw narzędzi dotyczących procedur modernizacji, wzmacniania, monitorowania w czasie rzeczywistym i konserwacji konstrukcji. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na budynki narażone na złożone obciążenia powodowane na przykład trzęsieniami ziemi, pracami górniczymi, powodziami lub bliskością infrastruktury transportowej.

W podręczniku przedstawiono nowatorskie techniki modernizacji strukturalnej z wykorzystaniem materiałów wzmacnianych włóknami. Opisano przyczyny uszkodzeń strukturalnych, właściwości materiałów, metodologie projektowania, procedury projektowania strukturalnego i odpowiednie przykłady. Podane są też procedury technologiczne dla prac wzmacniających wraz z przykładami oraz wskazówki, wymagania i metody kontroli.

Tworząc tkaninę do wzmocnień strukturalnych, badacze przetestowali różne rodzaje elementów strukturalnych, między innymi cegłę, drewno i beton. Brano pod uwagę liczne czynniki, w tym temperaturę, wilgotność, skuteczność transmisji Wi-Fi przez nowy materiał, a nawet potencjał odzyskiwania energii. Pozwoliło to zarejestrować pierwszy patent, opisujący prototyp inteligentnej tkaniny wzmacniającej z funkcją czujnika.

Nowa technologia stwarza możliwość bardzo opłacalnego monitorowania istniejących struktur, w tym również dużych obiektów, na przykład mostów. Wyniki prac opublikowano na stronie internetowej projektu wraz z odpowiednimi materiałami. Ze strony można również pobrać podręcznik INSYSM. Opracowana technologia może być bardzo przydatną metodą utrzymywania integralności strukturalnej budynków i ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Budynki, tkanina wzmacniająca, dziedzictwo architektoniczne, systemy inteligentne, wzmocnienia strukturalne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę