Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Jak maksymalnie wykorzystać biobanki

Pewne badanie pokazało, w jaki sposób można by usprawnić działanie biobanków, w których przechowywane są miliony próbek biologicznych, dzięki wyważeniu lokalnych i globalnych celów badawczych.
Jak maksymalnie wykorzystać biobanki
Biobanki przechowują próbki biologiczne, takie jak tkanki ludzkie czy próbki krwi, a także dane genetyczne i medyczne. Miliony próbek oraz obszerne informacje o dawcach, znajdujące się w biobankach na całym świecie, mają szczególnie duże znaczenie dla badań z zakresu medycyny i genetyki.

Finansowany ze środków UE projekt GLOBLOC BIOBANKS (Negotiating local and global requirements in biomedical research; the case of biobanking) miał na celu zwiększenie globalnej wartości biobanków poprzez zbadanie sposobów ich używania w różnych krajach. Uczeni przyjrzeli się biobankom poświęconym badaniu chorób serca w USA, chorób genetycznych w Singapurze oraz przyczyn przedwczesnych zgonów w Indiach.

Ustalono, że priorytety dotyczące zdrowia, obowiązujące w każdym z tych krajów, wpływają na to, jakie rodzaje biobanków powstają na ich terenie. Biobanki różnią się pod względem rodzaju przechowywanego materiału i rodzaju badań, w których jest on wykorzystywany, oraz wpływają na regulacje państwowe.

Na przykład, sieć tkanek w Singapurze przechowała próbki tkanek i DNA z całego kraju i miała na celu wspieranie rozwoju tamtejszych badań biomedycznych. Naukowcy nie korzystali jednak z tego biobanku i rząd zdecydował o jego zamknięciu.

Z kolei biobank amerykański, założony w latach 40. XX w., zdobył ogólnoświatową renomę jako źródło do badania czynników dotyczących trybu życia, jak i genetycznych, wpływających na choroby serca. Pokazuje to, że czynniki społeczne i polityczne mogą wpływać na sukces biobanków tak w wymiarze krajowym, jak międzynarodowym.

W tym kontekście uczeni stwierdzili również, że biobank indyjski jest przystosowany do potrzeb kraju o niskich dochodach, w których większość zgonów ma miejsce w domu, a ich przyczyny pozostają niezdiagnozowane. W tym "badaniu miliona zgonów" próbuje się ustalić przyczyny tysięcy niepodzielonych na kategorie zgonów na podstawie objawów zaobserwowanych przez członków rodziny oraz innych spostrzeżeń.

Wyniki indyjskiego badania pomogą administracji państwowej w zapobieganiu przedwczesnym zgonom w Indiach, a także w innych niezamożnych krajach. Szereg ograniczeń konstrukcji tego badania może jednak utrudnić globalne wykorzystanie biobanku.

Uczestnicy projektu uznali, że naukowcy powinni zintensyfikować wymianę materiałów i danych między światowymi biobankami, aby wykorzystać ich pełny potencjał. Jako że biobanki zwykle powstają z myślą o lokalnych potrzebach, wymaga to zachowania równowagi między lokalnymi i globalnymi celami badań naukowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Biobanki, próbki biologiczne, dane medyczne, badania genetyczne, choroby serca, przedwczesna śmierć
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę