Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dobre sprawowanie rządów poza granicami UE

Zespół badaczy europejskich zajął się europejskimi standardami sprawowania rządów w kontekście ich wprowadzania przez kraje ościenne. Nowa platforma analiz pozwoliła uzyskać wgląd w transfer polityk i standardy rządzenia w innych krajach.
Dobre sprawowanie rządów poza granicami UE
W mentalności europejskiej dobre sprawowanie rządów oznacza promowanie zaangażowania społecznego w formułowanie polityki i umacnianie pozycji instytucji. Jest to koncepcja normy pozaprawnej ("miękkiej"), która była już wcześniej badana w kontekście rozszerzania Unii.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu EUTRANSGOV (Transferring good governance in the EU's neighbourhood) zajęto się tematyką przenikania norm przez granice UE. W toku badań zidentyfikowano przykłady sukcesów i niepowodzeń w relacjach zewnętrznych UE. Przyjęto trzy główne cele: dokładniejsze zdefiniowanie pojęcia transferu polityk, stworzenie platformy analitycznej i poszerzenie wiedzy na temat transferu zasad dobrego sprawowania rządów poza UE.

Pierwszy cel osiągnięto poprzez przegląd piśmiennictwa, a wyniki analiz zaprezentowano na różnorodnych spotkaniach i warsztatach. Zmodyfikowana wersja platformy analitycznej projektu została opublikowana w ważnym europejskim piśmie poświęconym polityce. Wyniki innych prac posłużyły za materiał do opracowania książki.

W ramach realizacji drugiego celu zaprezentowano platformę i metodologię analityczną projektu na kilku konferencjach. Wyniki prac opublikowano w wydaniu specjalnym francuskiego pisma politycznego.

Ostatni cel zrealizowano poprzez przegląd piśmiennictwa z zakresu dobrego sprawowania rządów oraz zebranie danych podczas wywiadów. Uzyskane wyniki posłużyły do opracowania materiałów dydaktycznych i prezentacji na konferencje. Stworzono też nową grupę badawczą, wspomagając tym samym transfer wiedzy.

Z innych wyników należy wskazać dodatkowe prezentacje, artykuły programowe i innego rodzaju publikacje. Działania upowszechniające kierowano do badaczy akademickich, decydentów politycznych i obywateli.

W ramach projektu EUTRANSGOV rozwijano analizy norm związanych z dobrym sprawowaniem rządów. Mogą one mieć znaczenie dla procesów rozszerzania UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dobre sprawowanie rządów, transfer polityk, normy pozaprawne, granice UE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę