Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PfAlba — Wynik w skrócie

Project ID: 302451
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Białka PfAlba — czynnik sprzyjający wirulencji Plasmodium falciparum

Malaria jest śmiertelną chorobą wywoływaną przez wirus zarodźca sierpowatego (Plasmodium falciparum). Naukowcy finansowani ze środków UE zbadali wpływ białek PfAlba wiążących DNA/RNA na przewlekłość zakażenia.
Białka PfAlba — czynnik sprzyjający wirulencji Plasmodium falciparum
Cykl życiowy P. falciparum jest złożony. Składa się z wektora, którym jest komar, oraz gospodarza ludzkiego, w organizmie którego odbywa się bezpłciowa faza cyklu rozwojowego. Rosnąca oporność P. falciparum na dostępne leki przeciwmalaryczne pokazuje, że istnieje duża potrzeba bardziej dokładnego zbadania jego cyklu życiowego.

W toku badania PFALBA (Role of the PfAlbas, a novel DNA and RNA binding protein family, in Plasmodium falciparum chromatin biology and RNA regulation) badano proces regulacji genów u tego pasożyta. Naukowcy skoncentrowali się w szczególności na białkach z rodziny PfAlba, jako że we wcześniejszych badaniach nad archeonami i innymi pasożytami odkryto, że odgrywają one istotną rolę w regulacji zmienności antygenowej. Zmienność antygenowa to strategia, dzięki której wielu patogenom wewnątrzkomórkowym udaje się uniknąć wykrycia przez układ immunologiczny gospodarza.

Na początku naukowcy wykazali, że białko PfAlba1 reguluje translację pewnych nieprawidłowych mRNA w fazie rozmnażania bezpłciowego P. falciparum. Wyniki wskazywały również, że PfAlba 2/3 reguluje cykl komórkowy pasożyta na poziomie RNA bez wywierania wpływu na jego morfologię. Naukowcy ustalili, że białka z rodziny PfAlba odgrywają kluczową rolę w regulacji biologii RNA w trakcie bezpłciowego, wewnątrzerytrocytarnego cyklu rozwojowego P. falciparum.

Chociaż projekt dobiegł już końca, naukowcy kontynuują prace nad identyfikacją sekwencji aptamerów wiążących się specyficznie z białkami PfAlba, chcąc tym samym doprowadzić do wynalezienia nowych leków na malarię. Ustalenia projektu nie tylko pomogą w dalszym rozwoju biologii molekularnej i komórkowej, ale będą miały istotny wpływ na tworzenie leków i szczepionek oraz na zwalczanie malarii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

białka PfAlba, Plasmodium falciparum, malaria, cykl życiowy, regulacja genowa, zmienność antygenowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę