Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zielona przyszłość poliuretanu

Trudno wyobrazić sobie współczesne życie bez tworzyw sztucznych. Jednak te same właściwości, dzięki którym są tak użyteczne, sprawiają, że tworzywa te stają się kłopotliwe na etapie zakończenia cyklu życia. Technologia umożliwiająca skuteczne usuwanie dodatków z odpadów plastikowych otworzy nowe fascynujące perspektywy w zakresie uzyskiwania wysokiej jakości materiałów, a następnie dalszego przetwarzania ich w przydatne produkty.
Zielona przyszłość poliuretanu
Wszystkie produkty plastikowe wykonane są z polimeru zasadniczego (np. poliuretanu) połączonego ze złożoną mieszanką materiałów znanych jako dodatki. Produkcja poliuretanu w Europie przekracza 13 mln ton rocznie. Obecnie około 50% odpadów poliuretanowych trafia na składowiska odpadów, przy czym większa ich część zawiera dodatki i pigmenty.

Zespół projektu CLEARPLAST (Development of extraction process for removal of pigments and additives for recycling of polymers) przystąpił do opracowania różnych metod mających na celu usunięcie pigmentów i dodatków z resztek poliuretanowych.

Początkowo prace skupiały się na stworzeniu procesu ekstrakcji pigmentu obejmującego zastosowanie nadkrytycznego dwutlenku węgla. Choć dotychczas w procesie dodawania pigmentów do polimerów lub usuwania dodatków z poliuretanów stosowano ciecz nadkrytyczną, okazała się ona niezbyt skuteczna w procesie usuwania pigmentów z poliuretanów. Zastosowanie innych rozpuszczalników nadkrytycznych, środków powierzchniowo czynnych lub filtracji wysokotemperaturowej do ekstrakcji pigmentu nie przyniosło pożądanych rezultatów.

Zespół skupił się zatem na alternatywnych metodach ekstrakcji opartych na bardziej konwencjonalnych technologiach, takich jak rekrystalizacja i filtracja rozpuszczalnika. Tę metodę wykorzystano głównie do ekstrakcji pigmentów organicznych z poliuretanu. Kolejną częścią prac była ekstrakcja pigmentów nieorganicznych przy użyciu rozpuszczalnika kwasowego. Efektem tych prac było złożenie wniosku patentowego.

Biorąc pod uwagę fakt, że niemal 50% odpadów plastikowych w UE trafia na śmietniska, wiele energii i przetworzonych surowców marnuje się, zamiast być przetwarzanych w nowe produkty. Działania projektu są w zgodzie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów z 2008 r. (WFD), która kładzie podwaliny pod proces przekształcenia UE w społeczeństwo powszechnie stosujące recykling. W dyrektywie WFD zdefiniowano odrębny cel na rok 2015 dotyczący zbiórki odpadów plastikowych, podobnie jak w dyrektywie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, która obejmuje określone cele w tym zakresie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Poliuretan, dodatki, odpady plastikowe, dodatki, pigmenty, procesy ekstrakcji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę