Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Żywność afrykańska wchodzi na rynek UE

Zespół naukowców i przedstawicieli firm z UE i Afryki zajął się badaniem i ulepszaniem metod przetwarzania tradycyjnych afrykańskich produktów spożywczych. Po przeanalizowaniu i ulepszeniu zastosowanych technologii pod kątem bezpieczeństwa i jakości produktów oraz zebraniu opinii konsumentów afrykańskich i europejskich rozpoczęto próby produkcyjne otwierające drogę do wprowadzania produktów na szerszy rynek afrykański i rynek UE, z uwzględnieniem wymogu zapewnienia pracownikom afrykańskim lepszych warunków pracy.
Żywność afrykańska wchodzi na rynek UE
Niektóre tradycyjne afrykańskie produkty spożywcze są niemal nieznane w Europie. Wprowadzenie takiej żywności na rynek europejski mogłoby być korzystne dla gospodarki, lecz wymagałoby przezwyciężenia licznych barier.

Za cel finansowanego ze środków UE projektu AFTER (African food tradition revisited by research) przyjęto poprawianie bezpieczeństwa i jakości żywności poprzez zastosowanie europejskiej technologii i wiedzy. Członkowie konsorcjum wybrali 10 produktów spożywczych z trzech kategorii: fermentowane produkty zbożowe, fermentowane solone ryby i mięso oraz warzywne i owocowe funkcjonalne produkty spożywcze. Zajęto się między innymi badaniem niezbędnych technologii i procesów, ulepszaniem tradycyjnych procesów i wartości odżywczej oraz ułatwianiem wejścia na rynek UE. Wypracowane wyniki miały być udostępniane zainteresowanym stronom.

Prace rozpoczęto od wyszczególnienia niezbędnych metod analitycznych. Następnie przeprowadzono szczegółowe badania produktów z sześciu krajów afrykańskich. Na tym etapie ustalono niezbędne procesy i technologie.

Badacze zajęli się również jakością organoleptyczną produktów w odbiorze zarówno tradycyjnych przetwórców, jak i konsumentów afrykańskich i europejskich. Na podstawie opinii konsumentów zaproponowano ulepszenia tradycyjnych procesów.

Ulepszone produkty poddano testom bezpieczeństwa i wartości odżywczych. W testach uwzględniono też poziom akceptacji przez konsumentów i zgodność z wymogami wejścia na rynek UE.

Testy produkcyjne z udziałem przedsiębiorstw afrykańskich i europejskich dostarczyły cennych informacji dla przedsiębiorstw spożywczych, między innymi z zakresu poprawiania warunków pracy w zakładach afrykańskich. Wyniki badań udostępniono sektorowi prywatnemu, podając między innymi wytyczne techniczne dla poszczególnych produktów.

Prace projektu AFTER umożliwiły wprowadzenie na szerszy rynek afrykański i rynek europejski nowych produktów żywnościowych, co przyniesie korzyści gospodarcze dla przedsiębiorstw z obu regionów. Sformułowano też ogólne wytyczne, które ułatwią w przyszłości prowadzenie podobnych prac dotyczących innych produktów i lokalizacji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Żywność afrykańska, bezpieczeństwo żywności, przetwarzanie, wprowadzanie na rynek, żywienie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę