Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PatSuccess — Wynik w skrócie

Project ID: 329704
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Tajemnice sukcesu samców

Dla dzikich populacji sukces ewolucyjny i przetrwanie w dużej mierze zależy od zmienności. Sukces ojcostwa jest kluczowym wskaźnikiem przystosowania ewolucyjnego samca. Badacze z UE zajęli się badaniem czynników sprzyjających i utrudniających sukces samca.
Tajemnice sukcesu samców
Uczestnicy projektu PATSUCCESS (Physiological and genetic drivers of male paternity success) badali pasówkę śpiewną, Melospiza melodia. Opracowując dane genealogiczne ojcostwa obejmujące 20 lat, badacze wsparli klasyczne badania najnowocześniejszą analizą genetyczną.

Wyniki badania pokazały, że zarówno sukces reprodukcyjny w obrębie pary jak i poza nią jest genetycznie dziedziczony, w związku z czym główna część przystosowania samców może ewoluować. Ponadto te dwa aspekty są synergistycznie powiązane. Istnieje również ważne genetyczne powiązanie między prawdopodobieństwem reprodukcji samicy poza parą, a odpowiedzialnością samca za sukces ojcostwa w obrębie pary.

Badając przeszłe dane dotyczące skutków chowu wsobnego, zaobserwowano negatywny wpływ na sukces reprodukcyjny poza parą, lecz nie w jej obrębie. Co istotne, istniała wyraźna zmienność właściwości męskich gamet, w tym prędkości płynięcia plemników i ich trwałości, lecz nie zaobserwowano wpływu wynikłego z chowu wsobnego. Wskazuje to, że wykryte obniżenie skuteczności rozrodu może wynikać z innych cech związanych z przystosowaniem.

Badacze projektu PATSUCCESS stworzyli nowe narzędzie do dekompozycji, aby móc badać wyraźną, obserwowaną zmienność sukcesu reprodukcyjnego samców poza parą. Wyniki pokazały, że źródłem jest sukces ojcostwa występujący po godach, co jest genetycznie dziedziczone.

Co interesujące, badacze odkryli, że stres fizjologiczny u 350 osobników pasówki śpiewnej był słabo dziedziczony i w związku z tym istniało odpowiednio niskie prawdopodobieństwo wpływu na ewolucję historii życiowych. Dane pokazały również zależne od środowiska zahamowanie reprodukcji wskutek chowu wsobnego.

Przedłożono w wydawnictwach lub opublikowano kilka artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, włączając w to Journal of Evolutionary Biology, Journal of Animal Ecology oraz Functional Ecology. Prace te mogą mieć wyraźny wpływ na ogólne badania dzikich populacji zwierząt i ochronę środowiska.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Sukces ewolucyjny, ojcostwo, pasówka śpiewna, sukces reprodukcyjny, chów wsobny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę