Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SafeFlame — Wynik w skrócie

Project ID: 286889
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Ogień z wody

Naukowcy z UE opracowali przenośne urządzenie zdolne do wytwarzania ognia z wody. Elektrolizer ten rozszczepia wodę na wodór i tlen w postaci gazowej, które doprowadzane są do palnika służącego do lutowania metali.
Ogień z wody
Technologie elektrolizy wody i elektrolizera są znane od dawna. Ich zastosowanie w lutowaniu metali było jednak ograniczone ze względu na wysokie koszty membran i katalizatorów zawierających platynę i inne cenne metale potrzebne do działania elektrolizerów.

W projekcie SAFEFLAME (Development of oxy-hydrogen flame for welding, cutting and brazing) wykorzystano środki unijne do obniżenia kosztów takiej technologii. Celem było opracowanie atrakcyjnej alternatywy dla powszechnie stosowanych palników do lutowania oraz butli gazowych. Sprężony gaz w butli jest wysoce palny. Butle mają dużą masę, co powoduje zwiększenie zagrożenia podczas przechowywania i transportu.

Biorący udział w projekcie chemicy przygotowali nowe membrany zwiększające wydajność elektrolizera. Badali również nowe katalizatory oraz różne sposoby tworzenia struktury katalizatorów, aby zmniejszyć ilość stosowanej platyny i zastąpić ją tańszymi materiałami.

Badania przeprowadzone w projekcie SAFEFLAME przyczyniły się do znacznego obniżenia kosztów systemów elektrolizerów. Obliczono, że koszty eksploatacji nowego urządzenia powinny być 20 razy niższe, gdy uwzględni się brak konieczności wynajmu butli gazowych i ponoszenia opłat związanych z transportem.

System SafeFlame działa w oparciu o elektryczność i wodę. Jest to niskociśnieniowy system uruchamiany na żądanie, w którym nie jest magazynowany żaden gaz. Prąd elektryczny jest przykładany do zdemineralizowanej wody w celu rozdzielenia wodoru od tlenu. Wytworzone w ten sposób gazy ulegają zapłonowi w dyszy palnika. Poprzez zmianę proporcji gazów można uzyskać różne rodzaje płomienia.

Ponieważ gazy są łączone w dyszy, płomień jest bezpieczny i umożliwia łatwą pracę. Palnik przejmuje mniej ciepła, co zmniejsza ryzyko poparzeń i cofnięcia płomienia. Dzięki kontrolowaniu płomienia i zachowaniu widoczności elementu obrabianego możliwa jest bezpieczna obróbka metali o wysokiej i niskiej temperaturze topnienia.

Prototypowe urządzenia SAFEFLAME przetestowano na lutowanych spoiwach w spiralach grzejników, instalacjach rurowych oraz systemach miedzianych i aluminiowych. Technologia ma wkrótce trafić na rynek.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Elektrolizer, wodór, lutowanie metali, elektroliza wody, tlen-acetylen
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę