Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe rozwiązania w zakresie interakcji dla systemów wieloagentowych

W systemach wieloagentowych (MAS) interakcja między ludźmi i oprogramowaniem umożliwia rozwiązywanie problemów, których rozwiązanie nie byłoby możliwe w oparciu o zdolności czy wiedzę tylko jednego z tych agentów. W ramach unijnej inicjatywy przeanalizowano niezgodność celów poszczególnych agentów, utrudniającą rozwiązywanie problemów i prowadzących do nieefektywności.
Nowe rozwiązania w zakresie interakcji dla systemów wieloagentowych
MAS składają się z szeregu agentów istniejących równocześnie, współdzielących zasoby i komunikujących się ze sobą. MAS są próbą sformalizowania koordynacji między agentami oraz zrozumienia, w jaki sposób można uporządkować niezależne procedury. Sprzeczne cele poszczególnych agentów, takich jak programy komputerowe, roboty czy ludzie, mogą ułatwiać lub utrudniać realizację celów końcowych.

Aby rozwiązać ten problem, uczestnicy projektu NINA (Norms in action: Designing and comparing regulatory mechanisms for multi-agent systems), finansowanego ze środków UE, postanowili określić sposoby regulowania i rozwiązywania potencjalnych konfliktów w MAS poprzez zbadanie metod obliczeniowych.

Partnerzy projektu przeprowadzili modelowanie konfliktów i związanych z nimi praktyk, potrzebnych do skutecznego ich rozwiązywania. Opracowano modele norm jako endogenicznych kontraktów i egzogenicznych mechanizmów. Następnie przeprowadzono algorytmiczną analizę obu modeli norm.

Aby zamodelować konflikty i zachowanie zorientowane na cel, zespół NINA zidentyfikował i przeanalizował pewną klasę gier logicznych. Zidentyfikowano także sprawdzony model poprzedzających grę negocjacji, występujących w grach endogenicznych.

Ramy gier logicznych udoskonalono przy pomocy płatności dodatkowych, zaczerpniętych z teorii gier. Przeanalizowano równowagę w dwóch modelach teoretycznych gier i określono warunki potrzebne do uzyskania przewidywanych wyników bez interwencji z zewnątrz. Uczeni wykorzystali mechanizmy opodatkowania/negocjacji do pokazania, w jaki sposób można przekształcić endogeniczne gry logiczne w celu uzyskania pożądanych rezultatów bez konieczności stosowania płatności dodatkowych.

Dzięki projektowi NINA powstała skuteczna procedura rozwiązywania konfliktów, umożliwiająca określenie optymalnego rozwiązania dla każdej interakcji między poszczególnymi agentami. Omawiane prace mają znaczenie dla wszystkich aspektów MAS, od algorytmów po teorię gier i inne dziedziny.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Systemy wieloagentowe, normy, mechanizmy regulacyjne, gry logiczne, gry endogeniczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę