Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Problemy z zasilaniem na wyspie

W ramach europejskiego badania przyjrzano się sytuacji dostępności energii elektrycznej na greckiej wyspie Skiros. Po rozważeniu licznych zrównoważonych opcji zadecydowano, że optymalnym rozwiązaniem będzie generator energii słonecznej i wiatrowej, a także hybrydowe systemy wodorowe dla floty transportowej.
Problemy z zasilaniem na wyspie
Wyspy są często odizolowane od lądowych sieci energetycznych, a ponieważ za wszelką cenę wymagają niezależnych systemów wytwarzania energii elektrycznej, zwiększają w ten sposób wykonalność nieopłacalnych w przeciwnym razie alternatywnych technologii produkcji energii. Skiros to jedna z takich wysp, której jednak potrzebne są bardziej ekonomiczne opcje.

W ramach projektu GENERGIS (Green energy for islands), wspieranego ze środków UE, przyjrzano się przypadkowi wyspy Skiros oraz zastosowaniom zielonych technologii dla innych wysp. Do celów badania zaliczyć należy ocenę opcji technicznych i ekonomicznych, prowadzących do propozycji wprowadzenia w pełni zrównoważonego rozwiązania. Aby zrealizować cele projektu, do procesu podejmowania decyzji zaangażowano władze lokalne i społeczność.

Członkowie zespołu rozważali rozmaite hybrydowe rozwiązania techniczne, które pozwoliłyby zaspokoić autonomiczne zapotrzebowanie wyspy na energię elektryczną. W celu zwiększenia wydajności, w ramach symulacji uwzględniono zmienne zapotrzebowanie i zachowanie nadwyżek z okresów wysokiej produkcji. Pierwszą propozycją był system łączący energię cieplną pochodzącą z promieniowania słonecznego, turbiny wiatrowe i instalację do magazynowania nadwyżek energii; natomiast drugą — system fotowoltaiczny do przekształcania energii słonecznej, turbiny wiatrowe i instalacja magazynująca. Trzecia opcja była połączeniem systemu fotowoltaicznego, farmy wiatrowej i elektrowni szczytowo-pompowej.

Wszystkie trzy propozycje były opłacalne i korzystne dla środowiska w porównaniu obecnym rozwiązaniem opartym na spalaniu oleju napędowego. Zespół uszeregował proponowane technologie pod względem kosztów i oddziaływania i za najlepszą opcję dla wyspy Skiros uznał technologię skojarzonego wytwarzania i magazynowania energii wiatrowej i słonecznej z użyciem paneli fotowoltaicznych.

Sugestie dotyczące transportu obejmowały pojazdy zasilane elektrycznie i wodorowo. Pomimo wysokich kosztów inwestycyjnych, przewiduje się, że koszty całkowite wyniosą o około 45% mniej niż podczas obsługi obecnej floty.

Sporządzono także serię sprawozdań dotyczących podstaw prawnych, ekonomicznych i technicznych przedsięwzięcia.

Dzięki projektowi GENERGIS wyspa Skiros uzyskała opłacalne opcje niezależnej produkcji energii. Alternatywne rozwiązania będą nie tylko tańsze, ale i bardziej zrównoważone, i znajdą zastosowanie także na innych wyspach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wyspa, Skiros, słoneczny, energia wiatrowa, transport, energia elektryczna, zielona energia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę