Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CLIMLAND — Wynik w skrócie

Project ID: 326943
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Odporność szkodników w rolnictwie na zmiany klimatu

Europejski projekt pomaga w kontrolowaniu szkodników w rolnictwie, wyjaśniając wpływ krajobrazu na społeczności owadów.
Odporność szkodników w rolnictwie na zmiany klimatu
W obliczu globalnego zagrożenia związanego z brakiem żywności i nieprzewidywalnych wzorców zmiany klimatu, coraz większe zainteresowanie wzbudza sposób zwalczania szkodników w rolnictwie za pomocą zarządzania krajobrazem.

Zagadnieniem tym zajęto się w ramach inicjatywy CLIMLAND (Disentangling landscape and climate effects on insect communities to inform engineering solutions to enhance biological control in a changing climate). Celem tego finansowanego przez UE projektu było zrozumienie wpływu klimatu i krajobrazu na populacje owadów występujące na polach uprawnych.

Naukowcy zbadali, czy krajobraz naturalny kontra krajobraz intensywnej uprawy rolnej może wpłynąć na tolerancję temperatury u bardzo ruchliwych chrząszczy, mszyc i mniej ruchliwych pasożytniczych os. Odkryli, że krajobraz nie wpływał tolerancję cieplną chrząszczy, zdolnych do ucieczki do odpowiedniejszych mikrosiedlisk.

Choć wyniki badania nad mszycami okazały się nieprzekonujące, badacze dostrzegli odwrotną prawidłowość w odniesieniu do pasożytniczych os, u których tolerancja temperatury zmieniała się znacząco w zależności od tego, czy przebywały w krajobrazie naturalnym, czy rolniczym. Osy występujące w krajobrazie intensywnej uprawy rolnej charakteryzowały się wyższą tolerancją cieplną niż te żyjące w krajobrazach naturalnych, w których istnieją naturalne schronienia.

Badanie zdolności owadów do przetrwania jest ważne, ponieważ w obliczu globalnej zmiany klimatu owady będą musiały tolerować wyższe temperatury i ich wahania. Dlatego też informacje te powinny okazać się bardzo przydatne w opracowywaniu rozwiązań w zakresie zwalczania szkodników środkami kontroli biologicznej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Krajobraz, klimat, szkodniki w rolnictwie, tolerancja cieplna, zwalczanie środkami biologicznymi
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę