Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CLImBP — Wynik w skrócie

Project ID: 298513
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Szwajcaria

Nowy paleotermometr, który pozwoli odtworzyć i zrozumieć zjawisko zmiany klimatu

Analiza geologicznej zmiany temperatury przy użyciu nowego izotopowego termometru dostarcza ważnych wskazówek na temat zmiany klimatu.
Nowy paleotermometr, który pozwoli odtworzyć i zrozumieć zjawisko zmiany klimatu
Naukowcy zasugerowali, że nagłe zmiany w zapisie geologicznym, jak zakończenie epok lodowcowych, następują, gdy dochodzi do przekroczenia punktów krytycznych przez system klimatyczny. Rekonstrukcje owych zmian temperatury mogą posłużyć do testowania symulacji modelu klimatu i pogłębić wiedzę klimatologów na temat punktów krytycznych we współczesnym klimacie.

To właśnie było celem inicjatywy CLIMBP (Into the icehouse - ocean temperatures from clumped isotopes in benthic and planktic foraminifera across the Eocene-Oligocene climate transition), finansowanej przez UE. W ramach projektu szczegółowo zbadano stany przejściowe klimatu w przeszłości, wykorzystując w tym celu nowy, potężny paleotermometr oparty na skupionych izotopach węglanu na otwornicach.

Opracowano nowy program korekcji pomiarów dokonanych termometrem na bazie izotopów skupionych, który umożliwia dokładny pomiar minionych zmian temperatury w oparciu o dość małe próbki. Badacze skalibrowali termometr na bazie skupionych izotopów węglanu dla różnych kalcytów, pochodzenia biogenicznego i syntetycznego.

Te nowo opracowane metody, korekcje i kalibracje zastosowano następnie do szeregu różnych paleoklimatycznych analiz przypadków.

Badanie to ma o tyle duże znaczenie, że nagłe zmiany temperatury w przeszłości można porównać ze współczesną zmianą klimatu spowodowaną działalnością człowieka. Projekt CLIMBP nie tylko stanowi ważną podstawę dla trwających już i przyszłych wniosków o realizację badań paleoklimatycznych, ale także wpływa na badania dotyczące rezerwuaru węglowodoru i zasobów energii geotermalnej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Punkty krytyczne, izotopy skupione, zmiana klimatu, badania paleoklimatyczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę