Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Szczęśliwsze krowy i czystsza planeta

Naukowcy znaleźli nowe sposoby na zwiększenie produkcji mięsa wołowego i ograniczenie związanej z nią emisji metanu, polegające na zmniejszeniu stresu zwierząt.
Szczęśliwsze krowy i czystsza planeta
Zwierzęta hodowlane odpowiadają za dużą część emisji metanu i tlenku azotu, przyczyniających się do globalnego ocieplenia. W efekcie mamy do czynienia ze złożonym dylematem dotyczącym wyboru między utrzymaniem standardów produkcji mięsa a ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych.

Naukowcy uczestniczący w projekcie BEHENT (Understanding the contribution of cattle behaviour to variations in feed efficiency and greenhouse gas emissions and the welfare consequences of improving environmental sustainability), finansowanym ze środków UE, znaleźli sposób na poprawę wydajności produkcji, a jednocześnie na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów. Kluczem okazuje się dbanie o dobre samopoczucie hodowanego bydła i dobre karmienie zwierząt.

Wskaźnik RFI (ang. Residual Feed Intake) służy do pomiaru wydajności karmienia — określa on różnicę pomiędzy obserwowanym i oczekiwanym poborem pokarmu. Ponieważ wartość RFI jest częściowo dziedziczna, wydajność karmienia różni się u poszczególnych ras. W tym przypadku rasa Charolais okazała się bardziej wydajna niż Luing. Ponadto na zmienność RFI wpływa także zachowanie i dobrostan zwierząt.

W badaniu zmierzono zachowanie zwierząt i ich podatność na stres, używając do tego testów temperatury, termografii w podczerwieni, pomiarów tętna i testów biologicznych.

Uczeni ustalili, że zwierzęta o bardziej niespokojnym usposobieniu wykazują mniejszą wydajność karmienia, a zwierzęta znajdujące się w stanie stresu emitują więcej metanu. Bardziej ruchliwe i często poszukujące pokarmu zwierzęta wytwarzają więcej metanu niż te otrzymujące skoncentrowaną i zoptymalizowaną dietę. Stwierdzono jednocześnie, że walka o dominację przyczynia się do pogorszenia produktywności i wydajności za sprawą zmian zachowań związanych z przyjmowaniem pokarmu.

Zaawansowane techniki i wyniki badań będące owocem omawianego projektu pomogą firmom w opracowywaniu optymalnych strategii hodowlanych w ramach nowoczesnej produkcji żywego inwentarza. Bydło można hodować w taki sposób, by było mniej narażone na stres, wydajniej spożywało pokarm i wytwarzało mniej metanu, a jednocześnie tak, aby można było utrzymać produkcję mięsa na niezmienionym poziomie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bydło, produkcja mięsa, metan, stres, inwentarz żywy, gazy cieplarniane, wskaźnik RFI
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę