Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ASTERIX3 — Wynik w skrócie

Project ID: 256764
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Dania

Przyjazne dla środowiska elektrownie domowe

Technologia ogniw paliwowych wkrótce dotrze do naszych domów, dzięki nowym postępom w systemach mikrokogeneracji z użyciem ogniw paliwowych, które dostarczają ciepła i energii, zastępując konwencjonalne bojlery.
Przyjazne dla środowiska elektrownie domowe
Domowa produkcja ciepła i energii elektrycznej na małą skalę przechodzi obecnie rewolucję związaną z zespołami mikroskojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej (mikro-CHP). Systemy te, wytwarzające energię w punkcie jej użytkowania, mogą zastąpić lub uzupełnić sieci energetyczne, pomagając jednocześnie uniknąć strat przesyłowych. Ogniwa paliwowe ze stałym tlenkiem (SOFC) są coraz powszechniej wprowadzane do domowych systemów mikro-CHP, ponieważ są bardzo wydajne i dzięki temu generują mniej emisji związków węgla.

Potencjał w zakresie oszczędności energii z korzyścią dla użytkowników dzięki zastosowaniu systemów SOFC CHP jest głównym czynnikiem napędowym stojącym za dużą liczbą wspieranych publicznie badań i programów demonstracyjnych na świecie. Konsorcjum ASTERIX3 (Assessment of SOFC CHP systems build on the technology of htceRamIX 3) poczyniło istotne kroki w kierunku komercjalizacji tej technologii poprzez opracowanie i przetestowanie kilku prototypów.

Członkowie konsorcjum specjalizują się we wszystkich ogniwach łańcucha wartości, począwszy od działań badawczo-rozwojowych w zakresie technologii rdzenia stosu, integracji systemu i zarządzania ciepłem po wprowadzenie na rynek. Nowo opracowane systemy prototypowe zasilane gazem ziemnym generowały energię elektryczną z wydajnością na poziomie 30%; gdy wykorzystywano także energię cieplną, całkowita wydajność konwersji paliwa osiągnęła poziom 90%. To oznacza, że emisje dwutlenku węgla mogą zostać znacznie zredukowane.

Najważniejszym czynnikiem odpowiadającym za produktywność jest trwałość ogniwa paliwowego. Po 5000 godzin ciągłej pracy prototypy zademonstrowały zadowalające obniżenie wydajności rzędu poniżej 10% na 1000 godzin. System jest także w stanie wytrzymać 10 cykli termicznych. Aby zredukować straty ciepła, konsorcjum projektu zastosowało najnowocześniejsze metody, np. stratyfikację termiczną.

Partnerzy projektu oczekują, że w perspektywie 5-10 lat technologia systemów mikro-CHP na bazie SOFC będzie zdolna do pracy na wielu różnych rodzajach paliwa. Poza gazem ziemnym powinien też dojść wodór, metanol, etanol, biodiesel i biogaz.

Opłacalne i wysokowydajne systemy mikro-CHP na bazie SOFC powinny stanowić zachętę do przejścia z konwencjonalnych systemów scentralizowanego wytwarzania mocy na produkcję zdecentralizowaną. To powinno doprowadzić do redukcji strat wynikających z dystrybucji energii, a tym samym obniżyć emisje związków węgla.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ogniwo paliwowe, ciepło, elektryczność, mikro-CHP, SOFC, gaz ziemny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę