Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kontrolowanie konfliktów na podstawie wskazówek niewerbalnych

Wykorzystując najnowsze metody analiz, badacze przyjrzeli się możliwościom modelowania i automatycznego wykrywania procesów eskalacji i rozwiązywania konfliktów na podstawie automatycznego wykrywania i interpretowania przekazów niewerbalnych.
Kontrolowanie konfliktów na podstawie wskazówek niewerbalnych
Dotychczasowe badania nad przetwarzaniem sygnałów społecznych dotyczyły jedynie analizy dźwiękowej nakładających się na siebie wypowiedzi. Takie podejście nie pozwalało uwzględnić niuansów w rodzaju naśladownictwa i okazywania empatii. Pomijane dotąd interakcje ruchów twarzy, głowy, oczu, ramion i ciała oraz sygnałów wokalnych są równie istotne dla komunikacji co same dźwięki mowy. Z punktu widzenia ludzkich zachowań oraz eskalacji i rozwiązywania konfliktów badania nad takimi wskazówkami niewerbalnymi mogą dostarczyć wiedzy o dużym znaczeniu dla lepszego kontrolowania konfliktów.

W ramach finansowanego przez UE projektu CONFER (Automatic detection of conflict escalation and resolution in social interactions) przeprowadzono automatyczną analizę konfliktu na podstawie danych audiowizualnych z rzeczywistych interakcji. Zajęto się wspomaganiem zautomatyzowanego modelowania procesów eskalacji i rozwiązywania konfliktów na podstawie współwystępowania, częstotliwości, czasu trwania i momentu wystąpienia istotnych zachowań. Stworzono też i przeanalizowano narzędzia do automatycznego rozpoznawania i prognozowania eskalacji i rozwiązywania konfliktów na podstawie danych audiowizualnych z uwzględnieniem interakcji czasowych między stronami sporu.

Z materiałów wideo wyodrębniono ponad 60 godzin debat politycznych transmitowanych na żywo w telewizji w roku 2011 i 2012. Obserwując uczestników takich debat, można dobrze zamodelować przebieg rzeczywistych konwersacji, ponieważ mają oni prawdziwe motywacje prowadzące do autentycznych sporów. 10 ekspertów opatrzyło dane adnotacjami opisującymi w sposób ciągły natężenie, walencyjność i stopień pobudzenia stron sporu, używając do tego celu narzędzia z drążkami sterującymi. W konwersacjach uwzględniano zarówno aspekty fizyczne, jak i inferencyjne. Ponieważ wykorzystane dane pochodzą ze świata rzeczywistego, obfitują w błędy w rodzaju brakujących i niepełnych danych. Opracowano nowatorskie metody radzenia sobie z takimi problemami.

Opublikowanie danych wraz z adnotacjami powinno istotnie przyczynić się do rozwoju badań w naukach kognitywnych i społecznych. Wyniki mogą też znaleźć nowatorskie zastosowania w systemach zarządzania konfliktami, systemach wspomagania negocjacji i mechanizmach wykrywania konfliktów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Eskalacja i rozwiązywanie konfliktów, automatyczne wykrywanie, przekaz niewerbalny, interakcje społeczne, negocjacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę