Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Makroglony i ich znaczenie dla ekosystemów morskich

W ramach unijnego badania przyjrzano się, jak zwierzęta zamieszkujące ekosystemy morskie radzą sobie dzięki różnym wodorostom.
Makroglony i ich znaczenie dla ekosystemów morskich
Rozmaite typy siedlisk makroalg (wodorostów) zapewniają przetrwanie wielu typów populacji ryb. Zrozumienie rozmieszczenia tych siedlisk stanowi klucz do przyszłej produkcji ryb.

W finansowanym przez UE projekcie LINKFISH (Investigating the link between sub-littoral algae habitats and fish communities in the Mediterranean Sea) zbadano strukturę sieci pokarmowej jednego płytkowodnego systemu glonowego i dwóch systemów głębokowodnych. Systemy te występują powszechnie w Morzu Śródziemnym i mają ważny wpływ na produkcję ryb.

Zespół projektu LINKFISH dokonał przeglądu, aby zbadać skład siedlisk makroalg, a także typ fauny morskiej z nimi związanej. ‎W sumie zbadano osiem siedlisk w różnych lokalizacjach u wybrzeży Majorki i Minorki w różnych sezonach.

Zebrano łącznie 384 próbek glonów i 15 000 okazów fauny związanej z tymi glonami, a następnie poddano je badaniom laboratoryjnym. Zaobserwowano, że z poszczególnymi typami siedlisk wiążą się różne typy fauny. Rozmiar fauny różnił się w zależności od typu glonów, jednak jej zagęszczenie było bardzo zbliżone niezależnie od gatunku wodorostów.

Zdobyczą, jaka przeważnie szukała schronienia w tych siedliskach, były młodociane skorupiaki. Skorupiaki są pokarmem dla większych ryb, natomiast naukowcy, w wyniku badań wzrokowych, zdołali powiązać różne typy ryb z różnymi typami zdobyczy.

Dane na temat wodorostów i ryb zgromadzone w ramach badania posłużą do opracowania planów zarządzania i działań ochronnych na wielką skalę. Wyniki projektu LINKFISH mają duże znaczenie dla ochrony ekosystemów morskich i przyszłej produkcji ryb.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Makroglony, ekosystemy morskie, wodorosty, produkcja ryb, sieć pokarmowa, śródziemnomorski
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę