Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Droga od fizjologicznego do patologicznego starzenia

Starzenie niesie ze sobą zwiększone ryzyko wystąpienia choroby neurodegeneracyjnej. Poznanie mechanizmów zwiększania predyspozycji neuronów do ulegania stresowi cytotoksycznemu może stanowić wyjaśnienie zaburzeń takich jak choroba Parkinsona i Alzheimera.
Droga od fizjologicznego do patologicznego starzenia
Uczestnicy finansowanego przez UE projektu ADAPTOGENE (Functional evaluation of newly identified deregulated genes in Alzheimer's disease patients using neuronal cultures and mouse model of the disease, and possible contributions to prion disease) badali powiązanie między starzeniem a podatnością neuronów na stres cytotoksyczny.

Przeszukując publicznie dostępne zestawy danych i stosując metody bioinformatyczne, badacze zidentyfikowali zestaw genów o potencjalnym związku z chorobą Alzheimera. Jeden z tych genów, mahogunin (MGRN1), został już poznany w kontekście choroby prionowej. Ma od działanie neuroochronne.

Badanie ADAPTOGENE pokazało, że poziom białka MGRN1 zmniejsza się wraz z postępami starzenia. Jednocześnie następuje relokacja tego białka do jądra neuronu przy zmniejszeniu do minimum jego poziomu w cytozolu. Badacze doszli do wniosku, że może to wpływać na zdolność neuronów do opierania się stresowi cytotoksycznemu.

Badacze z projektu ADAPTOGENE zidentyfikowali modyfikację białka MGRN1, która zapoczątkowuje tę relokację. Potwierdza to powyższą teorię. Ponadto udowodniono, że ta biochemiczna zmiana wynika z powszechnego w starzejącym się mózgu zjawiska, upośledzenia funkcji proteasomu. Dowiedziono, że bezpośrednia interwencja tego mechanizmu, polegająca na usuwaniu niechcianych białek, może zmieniać fizjologię neuronu i możliwość przeciwdziałania związanemu z podeszłym wiekiem stresowi.

Badanie zagadnień związanych ze starzeniem się mózgu z użyciem metod genetycznych, komórkowych i molekularnych zapewniło szczegółową wiedzę na temat pojedynczego, odpowiedzialnego za ten proces mechanizmu. Bez wątpienia stworzy to nowe możliwości wczesnej diagnozy i zapobiegania chorobom neurodegeneracyjnym, oraz ogólnemu spadkowi wydolności intelektualnej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Starzenie, choroba neurodegeneracyjna, stres cytotoksyczny, choroba Alzheimera, choroba prionowa, MGRN1
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę