Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

OFB-SCI — Wynik w skrócie

Project ID: 329908
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niemcy

Nanotechnologia wspomaga immunoterapię nowotworów

Wykorzystanie możliwości układu odpornościowego w walce z nowotworami złośliwymi ciągle pozostaje wielkim wyzwaniem. Aby uzyskać platformy sztucznej aktywacji ex vivo limfocytów T, europejscy naukowcy stworzyli różne powierzchnie pokryte macierzami nanocząstek.
Nanotechnologia wspomaga immunoterapię nowotworów
Adoptywna terapia limfocytami T jest interwencją terapeutyczną wymagającą izolacji i hodowli ex vivo autologicznych, specyficznych względem nowotworu limfocytów T pacjenta. Gdyby uzyskało się wystarczającą ilość limfocytów T, metoda ta mogłaby powodować całkowitą i trwałą regresję pewnych nowotworów złośliwych u ludzi.

Aby wprowadzić immunoterapie przeciwnowotworowe do praktyki klinicznej, należny ulepszyć obecne technologie hodowli limfocytów T, tak aby wydajnie produkować ich duże ilości. W tym celu uczestnicy finansowanego przez UE projektu OFB-SCI (Orthogonally functionalized binary nanopatterned polymeric substrates for T cell activation and proliferation in cancer immunotherapy) zaproponowali stworzenie sztucznego systemu rozmnażania limfocytów T. Bazowano na polimerowych substratach z nanowzorem, składającym się z nanocząstek złota i tlenków, funkcjonalizowanych różnymi biomolekułami pobudzającymi limfocyty T i aktywującymi ich podziały.

W pierwszej części projektu badacze wygenerowali heksagonalne macierze nanocząstek złota i ditlenku tytanu, które następnie zostały przeniesione na powierzchnię hydrożeli z glikolu polietylenowego. Aby osiągnąć aktywację limfocytów T, zastosowano funkcjonalizację wzorów nanostrukturalnych za pomocą anty-CD3 oraz rozpuszczalnego anty-CD28. Ponadto naukowcy zaobserwowali, że wydajność procesu zależy od użycia peptydów łączących się z hydrożelem, co podkreśla istotność adhezji wspomagającej niezbędne sygnały chemiczne.

Reasumując, dzięki projektowi OFB-SCI poznano czynniki konieczne w hodowli ex vivo limfocytów T i uzyskano ważne informacje o immunologicznych synapsach w sztucznych substratach. Stworzony system ma wystarczającą wydajność proliferacji limfocytów T i może być wykorzystany jako alternatywa dla obecnych technologii ich mnożenia i aktywacji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nanotechnologia, immunoterapia nowotworów, nowotwory złośliwe, limfocyty T, proliferacja komórek, receptory integrynowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę