Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DEBPAL2 — Wynik w skrócie

Project ID: 294936
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Palestyna

Eksperci z Europy pomagają chronić bioróżnorodność w Palestynie

UE udzieliła wsparcia Uniwersytetowi Al Quds na Zachodnim Brzegu, który pomaga władzom palestyńskim w zachowaniu bioróżnorodności tych terenów.
Eksperci z Europy pomagają chronić bioróżnorodność w Palestynie
W politycznie niestabilnych regionach Bliskiego Wschodu ochrona bioróżnorodności jest najczęściej uważana za jedno z najmniej istotnych zagadnień. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu DEBPAL2 (Reinforcing capacity building for defending biodiversity in the Palestinian Territories) poszukiwali rozwiania tego problemu w Palestynie. Uczestnicy projektu starali się poszerzyć możliwości Uniwersytetu Al Quds na Zachodnim Brzegu poprzez reorganizację jego laboratoriów biologicznych, mobilizację jego zasobów ludzkich i zwiększenie wiedzy personelu.

Przy wsparciu belgijskich i włoskich partnerów zespół projektu pracował nad zwiększeniem udziału Palestyny w programie Horyzont 2020, wspomagając badania bioróżnorodności na Uniwersytecie Al Quds i promując europejskie szkolenia dotyczące tej tematyki. Poruszona tematyka obejmuje plany odtwarzania i ochrony przyrody, bioróżnorodność w rolnictwie i politykę zrównoważonego rozwoju w przyszłości obejmującą wymiany pracownicze, seminaria i rozpowszechnianie odpowiednich informacji. Najwięcej wysiłku poświecono Planowi Odtworzenia Bioróżnorodności w Palestynie, łącząc go z szerszymi planami dotyczącymi całego regionu.

Szczegółowe badanie miało na celu zapewnienie długoterminowego przetrwania gatunków i ekologicznej integralności ekosystemów, długoterminowe zapewnienie usług ekosystemów i ocenę zdolności adaptacyjnej gatunków, zwiększenie ich występowania i odtwarzanie populacji, które zanikły. Wyniki badań zostały użyte do stworzenia dobrych praktyk, wytycznych i narzędzi dla władz Palestyny.

Projekt zaowocował również raportem dotyczącym różnych aspektów społeczno-ekonomicznych, takich jak dobrostan zwierząt roboczych, towarzyszących i rzeźnych, oraz zwrócił uwagę na praktyczny brak przestrzegania praw człowieka na Zachodnim Brzegu.

Z geopolitycznej perspektywy uczestnicy projektu DEBPAL2 zbadali również, jak konfiskata ziemi, ogradzanie, nowa infrastruktura drogowa i budowa nowych osiedli żydowskich wpływa na bioróżnorodność i ekologię tych terenów. Zespół pracował nad wypełnieniem luki między podejściem obrońców praw człowieka a pracą ekologów i specjalistów od ochrony środowiska, zaznaczając, że obie dziedziny są nierozerwalnie związane. W rezultacie zwiększono świadomość tych niezwykle ważnych problemów wśród interesariuszy.

Uczestnicy projektu powiązali przyjętą strategię z modelami biznesowymi, aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w poszukiwaniu zysku wynikającego ze zwiększenia bioróżnorodności i pokrewnych zagadnień. Polepszenie stanu środowiska i ochrona bioróżnorodności w Palestynie będzie kosztować wiele pracy i poświęcenia ze strony wszystkich interesariuszy, a omawiany projekt stworzył podwaliny pod realizację tych celów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bioróżnorodność, ochrona, Palestyna, zrównoważony rozwój, planowanie ekologiczne, plan badawczy, prawa człowieka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę