Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Cultural Encounters — Wynik w skrócie

Project ID: 299616
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Dania

Teoria gender a transfer wiedzy

W ramach unijnego badania przyjrzano się międzykulturowemu przepływowi wiedzy z zakresu teorii gender między Chinami a Skandynawią. Zespół projektu zaproponował nowy mechanizm teoretyczny i stworzył związki z chińskimi instytucjami.
Teoria gender a transfer wiedzy
W ramach projektu CULTURAL ENCOUNTERS (Cross-cultural encounters – The travels of gender theory and practice to China and the Nordic countries), finansowanego przez UE, zbadano interakcje kulturalne i tworzenie nowej wiedzy. Celem badania było stworzenie teorii wyjaśniającej pomyślny lub niepomyślny przepływ wiedzy.

Skoncentrowano się na transferze teorii gender między Chinami a krajami nordyckimi. Dodatkowe cele obejmowały transfer wiedzy i usprawnienie tworzenia sieci badawczych łączących instytucje chińskie i nordyckie.

Badacze pogłębili wiedzę teoretyczną na temat globalizacji, feminizmu, teorii podróżowania i przekładu międzykulturowego. Wyniki obejmują stworzenie alternatywnej teorii metodologicznej podróżowania, opartej na rzeczywistości i kontekście historycznym. Odkrycia opublikowano w formie dwóch artykułów i dwóch książek.

Zespół projektu zorganizował transfer wiedzy za pośrednictwem serii warsztatów, konferencji i wykładów. Personel wydziału Uniwersytetu w Kopenhadze odwiedził Uniwersytet w Szanghaju i zorganizował tam szkoły letnie.

Konsorcjum stworzyło także partnerstwa między uniwersytetami chińskimi a europejskimi. W rezultacie zaplanowania rozpoczęcie nowych programów wymiany, a także wspólnych programów doktoranckich.

Projekt CULTURAL ENCOUNTERS wniósł wkład w nową teorię wyjaśniającą przepływ teorii gender, a także w złożone ogólne przyczyny, dla których migracja wiedzy może odnieść sukces lub ponieść porażkę. Prace pomagają ponadto państwom europejskim i innym umacniać interakcje międzykulturowe z kolegami z Azji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Teoria gender, transfer wiedzy, spotkania międzykulturowe, Chiny, kraje nordyckie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę