Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wspólne działania UE i Indii na rzecz zrównoważonej gospodarki opartej na biotechnologii

Zarówno UE, jak i Indie zgadzają się co do konieczności zwiększenia wysiłków w kierunku przekształcania bioodpadów i biomasy w cenne materiały i energię. Europejska inicjatywa pomogła stworzyć synergie między europejskimi a indyjskimi projektami badawczymi w zakresie produkcji biomasy i konwersji bioodpadów.
Wspólne działania UE i Indii na rzecz zrównoważonej gospodarki opartej na biotechnologii
Zgromadzenie ważnych zainteresowanych stron z UE i Indii oraz aktywne promowanie wymiany wiedzy w dużym stopniu przyczyni się do budowania zrównoważonej biogospodarki, tak zwanej biogospodarki opartej na wiedzy.

W związku z tym finansowany ze środków UE projekt SAHYOG (Strengthening networking on biomass research and biowaste conversion – Biotechnology for Europe India integration) zrzeszył wiodące organizacje w dziedzinie produkcji biomasy i konwersji bioodpadów, które prowadzą badania za pośrednictwem inicjatyw UE i indyjskich instytucji krajowych.

W pierwszych 12 miesiącach tego 3-letniego projektu skupiono się przede wszystkim na opracowaniu 2 obszernych baz danych dotyczących biomasy i bioodpadów w celu zidentyfikowania wspólnych obszarów zainteresowania, luk w wiedzy i możliwości współpracy w Europie i w Indiach. Jedna z baz danych zawiera ogólny wykaz 924 projektów badawczych i programów realizowanych w UE i 280 realizowanych w Indiach. Druga przedstawia szczegółową analizę regionalną danych dotyczących produkcji biomasy i jej dostępności z sektora leśnictwa, rolnictwa i odpadów w Europie i Indiach.

Wykorzystując owe bazy danych jako podstawę, sporządzono strategiczny plan działań badawczych, który przedstawia wspólną wizję dla UE i Indii w zakresie najnowszych postępów w dziedzinie gospodarki opartej na biotechnologii i potrzeb badawczych. Następnie opracowano plan działań w zakresie współpracy między UE a Indiami w dziedzinie przyszłych badań przeznaczony dla prawodawców i badaczy. Oba dokumenty strategiczne skompilowano, posiłkując się licznymi komentarzami uzyskanymi od ważnych zainteresowanych stron.

Zorganizowano dwie szkoły letnie w Grecji i Indiach dla studentów europejskich i indyjskich. Odbyły się także wykłady prowadzone przez cieszących się międzynarodową sławą ekspertów, którzy zaprezentowali najnowsze postępy w swoich dziedzinach. Dodatkowo zorganizowano warsztaty mające na celu zaangażowanie koordynatorów realizowanych obecnie inicjatyw w UE i Indiach do udziału w projektach partnerskich.

Za pośrednictwem dwóch wspólnych zaproszeń do składania wniosków wdrożono krótkoterminowe programy na rzecz wzmocnienia współpracy sieciowej i wymiany młodych badaczy oraz ustanowienia zrównoważonej współpracy między UE a Indiami.

Wspólne działania między UE a Indiami w ramach projektu SAHYOG powinny umożliwić wdrożenie skuteczniejszych i bardziej efektywnych badań, a tym samym usprawnić przejście do biogospodarki opartej na wiedzy.

Powiązane informacje

Tematy

Biotechnology

Słowa kluczowe

Indie, gospodarka oparta na biotechnologii, odpady biologiczne, biomasa, biogospodarka oparta na wiedzy, biotechnologia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę