Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ProSeC — Wynik w skrócie

Project ID: 300427
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Melasa sekretem cichszego betonu

W ramach finansowanej przez UE inicjatywy opracowano tańszą i bardziej przyjazną dla środowiska formę betonu samozagęszczającego (SCC).
Melasa sekretem cichszego betonu
Beton to drugi po wodzie najpowszechniej używany materiał na świecie. Konwencjonalny beton wymaga jednak zagęszczania, które jest hałaśliwym, drogim i energochłonnym procesem. Dzięki technologii SCC beton może wpływać bezpośrednio do form, z pominięciem etapu zagęszczania.

Niestety technologia SCC nie jest obecnie powszechnie stosowana, ponieważ jest półtora raza droższa od technologii produkcji konwencjonalnego betonu. Wyższe koszty wynikają z tego, że SCC wymaga znacznych ilości drobnoziarnistego proszku, który nadaje materiałowi niezbędną spójność.

Celem projektu PROSEC (Production of sustainable self-compacting concrete) było zwiększenie korzyści gospodarczych i środowiskowych wynikających ze stosowania technologii SCC. Zespół osiągnął ten cel, badając potencjał wykorzystania miału odpadowego z kamieniołomów i nowych, opłacalnych i przyjaznych dla środowiska domieszek (substancji chemicznych, które podnoszą jakość mieszanek SCC).

Naukowcy przyjrzeli się nowatorskim domieszkom chemicznym, zarówno opłacalnym, jak i przyjaznym dla środowiska, które umożliwiłyby produkcję i upowszechniły stosowanie SCC. Wśród materiałów tych znalazły się materiały cementopodobne, jak proszek wapienny, popiół lotny i mikrokrzemionka, a także tłuczone i nietłuczone kruszywa.

Niedrogą domieszkę do SCC opracowano na bazie melasy, produktu ubocznego produkcji buraków cukrowych. Zaobserwowano, że poprzez dodatek melasy produkcja SCC jest możliwa, jednak uzyskany w ten sposób beton charakteryzuje się niską wytrzymałością. W następstwie tej pierwszej próby zespół przetestował nowe superplastyfikatory wykonane ze zmodyfikowanej melasy i kwasu jonowego (odpowiednio kwasu (poli)itakonowego (NJ) i (poli)akrylowego).

Zaobserwowano, że mieszanka na bazie melasy i kwasu jonowego zwiększa obrabialność SCC. Dłuższe łańcuchy boczne superplastyfikatora (NJ) zapewniły większą płynność i niższą absorpcję wody, a także wyższą wytrzymałość i hydratację. Domieszki te okazały się niedrogie i przyjazne dla środowiska.

Projekt PROSEC przyczynił się do produkcji wydajnych, zrównoważonych materiałów budowlanych w formie SCC, przynosząc korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne. Ponadto koszt nowej domieszki jest niski, ponieważ składa się ona w większości z materiałów odpadowych, takich jak melasa, które w przeciwnym razie byłyby zutylizowane. Szersze zastosowanie technologii SCC zmniejszy hałas na placach budowy, ponieważ beton nie będzie wymagał zagęszczania z użyciem ciężkich maszyn.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Melasa, beton, beton samozagęszczający, miał odpadowy z kamieniołomu, domieszki, kwas jonowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę