Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SAFEWIRE — Wynik w skrócie

Project ID: 313357
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Niderlandy

Nowatorska technologia detekcji wadliwego okablowania samolotów

Wraz z upływem czasu wiele kilometrów przewodów elektrycznych w samolotach i chroniących je materiałów izolacyjnych podlega degradacji, której skutki mogą być tragiczne. Celem europejskiej inicjatywy było wprowadzenie innowacyjnej metody umożliwiającej prowadzenie kontroli odległego okablowania.
Nowatorska technologia detekcji wadliwego okablowania samolotów
Wadliwe okablowanie może być przyczyną utraty decydujących funkcji sterowania lub komunikacji, a także pożaru. Zgodnie z międzynarodowym badaniem katastrof w lotnictwie wadliwe okablowanie jest główną przyczyną 400 katastrof w latach 1972-2000. Kontrola przewodów podczas rutynowych działań konserwacyjnych wciąż stanowi wyzwanie, ponieważ są one powiązane w złożone zespoły i często ukryte za komponentami konstrukcji, takimi jak wręgi wzmocnione.

Aby przezwyciężyć ograniczenia tradycyjnych metod kontrolnych, w projekcie SAFEWIRE (Long range ultrasonic inspection of aircraft wiring), wspieranym przez UE, przyjrzano się eksploatacji i adaptacji metod zdalnej kontroli ultradźwiękowej w celu dostarczenia tańszego i szybszego rozwiązania. Celem projektu było zdalne wykrywanie krytycznych uszkodzeń w izolacji, które nie są łatwo widoczne lub dostępne dla operatorów.

W ramach koncepcji SAFEWIRE same przewody służą jako fale prowadzone. Systemy czujników są przymocowane do zespołu przewodów i transmitują ultradźwięki w pęku przewodów zasilanych ręcznym odbiornikiem impulsów. Ultradźwięki wychwytują wady w okablowaniu w zasięgu do 10 m i przesyłają komunikat do zespołu czujników. Uszkodzenia izolacji identyfikowane są przez nowoczesne techniki przetwarzania sygnału i rozpoznawania wzorca.

Zainteresowane strony i użytkownicy końcowi wzięli udział w konsultacjach dotyczących wymogów technicznych, sprzętowych i programowych systemu. Dokonano mapowania typowych przyczyn wad okablowania w samolotach i istniejących metod konwencjonalnej kontroli przewodów.

Na okablowaniu przeprowadzono modelowanie i testy fal prowadzonych w pojedynczych przewodach. Opracowano i przetestowano główne komponenty systemu, a mianowicie ultradźwiękowe urządzenia przetwornikowe, ręczny odbiornik impulsów i algorytmy przetwarzania sygnału. System w całości z powodzeniem zademonstrowano i zwalidowano w laboratorium i w ramach prób terenowych.

Dzięki projektowi SAFEWIRE powstała bezpieczna i nieinwazyjna metoda kontroli umożliwiająca wykrywanie wad w izolacji oraz zapewniająca oszczędność czasu i kosztów. Identyfikacja wad skomplikowanego okablowania samolotu, zanim będzie za późno, zwiększy bezpieczeństwo w sektorze lotnictwa w nadchodzących latach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Okablowanie samolotu, inspekcja okablowania, lotnictwo, kontrole ultradźwiękowe, defekty izolacji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę