Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

LOBOS — Wynik w skrócie

Project ID: 312584
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Francja

Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony granic dla obywateli europejskich

Europejski system nadzorowania granic (Eurosur) zapewnia państwom członkowskim dostęp do narzędzi umożliwiających zapobieganie przestępczości na granicach UE i ratowanie życia migrantów. Europejska inicjatywa pomogła umocnić Eurosur, zapewniając globalny monitoring na rzecz środowiska i wsparcie ochrony.
Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony granic dla obywateli europejskich
Dzięki usłudze nadzorowania granic UE, Eurosur wspomaga Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) w monitorowaniu granic zewnętrznych strefy Schengen. Usługi wykorzystujące dane satelitarne mogą znacznie zwiększyć możliwości nadzorowania granic w systemie Eurosur.

Mając to na uwadze, zainicjowano projekt LOBOS (Low time critical border surveillance), finansowany ze środków UE, którego celem było dostarczenie usług przedoperacyjnych i w zakresie mapowania dla potrzeb nadzorowania granic, portów i linii brzegowej.

Posługując się projektami unijnymi związanymi z nadzorem granic jako podstawą, partnerzy projektu stworzyli pięć usług przedoperacyjnych odpowiadających właściwym usługom koncepcji operacji (CONOPS). Ten ważny dokument, stworzony przez FRONTEX i inne agencje, podsumowuje usługi, które, zgodnie z przewidywaniem użytkowników, mają obejmować zbiór wymogów operacyjnych w zakresie nadzoru granic. Dwa scenariusze referencyjne dotyczą terminowego monitorowania portów i wybrzeży krajów trzecich oraz monitorowania lądowej strefy przedgranicznej.

Na podstawie opinii zwrotnej użytkowników zespół podsumował i zweryfikował wymagania CONOPS dotyczące produktów, usług, dokładności i precyzji. Dokładniej rzecz ujmując, wyłoniono pięć usług w obszarach: terminowego monitorowania portów i plaż sąsiadujących krajów trzecich, monitorowania portów i linii brzegowej, tworzenia i aktualizowania map referencyjnych, nowego alertu dotyczącego cech terenu otaczającego, a także terminowego monitorowania najbliższej strefy przedgranicznej lub specjalnych lokalizacji krajów trzecich. Trzy wersje tych usług przedoperacyjnych z powodzeniem przetestowano i zwalidowano. Następnie zaprezentowano je agencji FRONTEX, która zatwierdziła możliwości w zakresie przedoperacyjnych usług nadzoru granic.

Dzięki projektowi LOBOS, agencja FRONTEX i władze odpowiedzialne za zarządzanie granicami mogą zwiększyć świadomość sytuacyjną. Działania w tym zakresie ostatecznie pomogą w ratowaniu osób, które z zagrożeniem własnego życia starają się dotrzeć do brzegów Europy, zapobieganiu przestępczości transgranicznej, a także wykrywaniu łodzi z imigrantami w niebezpieczeństwie i zapewnianiu im pomocy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo granic, nadzór granic, Eurosur, FRONTEX, usługi przedoperacyjne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę