Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Sieci genetyczne kontrolujące rozmnażanie roślin

Dzięki transkontynentalnej współpracy wyjaśniono, jak rośliny uprawne kontrolują rozmnażanie, a zwłaszcza tworzenie nasion i owoców stanowiących źródło pokarmu dla ludzi na całym świecie.
Sieci genetyczne kontrolujące rozmnażanie roślin
Wiele roślin uprawnych dostarcza składników odżywczych w postaci nasion (np. ryż i pszenica) lub owoców (np. pomidory). Jako że są to produkty wytworzone przez rośliny kwiatowe w celu reprodukcji, wyjaśnienie metod kontroli tego procesu może zwiększyć plony nasion i owoców.

Uczestnicy finansowanej przez UE inicjatywy EVOCODE (Evolutionary conservation of regulatory network controlling flower development) użyli nowatorskich narzędzi genetycznych do odkrycia genów, które kontrolują tworzenie nasion i owoców roślin uprawnych.

Naukowcy przebadali genetyczną sieć regulacyjną, która kontroluje rozmnażanie dobrze znanej rośliny modelowej — Arabidopsis. Następnie porównali geny kontrolujące tworzenie kwiatów Arabidopsis z ich odpowiednikami u innych roślin uprawnych.

Badacze zidentyfikowali w obrębie tej sieci kilka "regulatorów nadrzędnych", które kontrolują geny związane z kluczowymi aspektami rozmnażania. Obejmują one tworzenie zalążków ("jajeczka" kwitnącej rośliny), okrywy nasiennej chroniącej rozwijający się zarodek oraz owoców ochraniających nasiona.

Co istotne, naukowcy odkryli sposób, w jaki regulatory te koordynują tworzenie organów reprodukcyjnych. Dalsze analizy złożonej sieci oddziaływań genetycznych ujawniły również regulatory kontrolujące regulatory nadrzędne.

Wyjaśnienie, które składniki tych sieci genetycznych występują w poszczególnych gatunkach uprawnych, może być niezwykle pomocne dla plantatorów mających na celu zwiększenie zbiorów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Sieci genetyczne, rozmnażanie roślin, tworzenie nasion, jakość nasion, konserwatyzm ewolucyjny, czynniki transkrypcyjne rozwoju kwiatów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę