Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PRACTICE — Wynik w skrócie

Project ID: 261728
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Szwecja

Ogólnoeuropejski plan zwalczania terroryzmu

Terroryści sięgają po coraz bardziej wyrafinowane metody, a w przyszłości może być to broń chemiczna, biologiczna, radiologiczna i/lub jądrowa (CBRN). Przygotowanie się na taką ewentualność pozwoli poprawić bezpieczeństwo w Europie.
Ogólnoeuropejski plan zwalczania terroryzmu
Bezpieczeństwo i ochrona to obecnie żywo dyskutowany temat i takim pozostanie, szczególnie jeśli w atakach terrorystycznych zaczną być wykorzystywane materiały CBRN. Finansowany ze środków UE projekt PRACTICE (Preparedness and resilience against CBRN terrorism using integrated concepts and equipment PRACTICE) miał na celu poprawę przygotowania i odporności Europy na ataki grup terrorystycznych wykorzystujących broń zawierającą materiały CBRN.

Uczeni opracowali zestaw narzędzi dokumentujący scenariusze rzeczywistych incydentów, określający luki w aktualnie stosowanych mechanizmach reagowania, porządkujący funkcje reagowania i ułatwiający podejmowanie decyzji służbom ratunkowym. Zestaw narzędzi został opracowany przez konsorcjum złożone z małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawicieli przemysłu, instytucji akademickich i organizacji badawczych, reprezentowanych w sumie przez 24 partnerów z 11 krajów Europy.

Co ważne zestaw udostępnia wszystkim państwom członkowskim UE i krajom stowarzyszonym elastyczny, zintegrowany system o uniwersalnym charakterze. System pomaga w skoordynowanym reagowaniu na ataki z użyciem CBRN i może zostać przystosowany do różnych krajowych systemów i wymagań. Zaprojektowano go z myślą o policji, ekspertach ds. bezpieczeństwa, straży pożarnej, służbach medycznych oraz ogóle społeczeństwa w kontekście reagowania na zagrożenia CBRN.

Oprócz pomagania służbom ratunkowym i władzom uwzględnia on potrzeby mediów i opinii publicznej, a także ofiar ewentualnych ataków CBRN. W systemie zawarto między innymi procedury ewakuacji, komunikację na miejscu zdarzenia, odkażanie oraz kontrolowanie reakcji ludności. Podsumowując, dokładnie przetestowany zestaw oferuje 40 nowych i udoskonalonych narzędzi, wspierających na różne sposoby zarządzanie kryzysowe, między innymi w zakresie oceny zagrożenia, opcji zapobiegania, przygotowania oraz reagowania i ratownictwa. Po zastosowaniu w praktyce będzie on niezwykle pomocny w zwalczaniu terroryzmu.

Powiązane informacje

Tematy

Security

Słowa kluczowe

Terroryzm, CBRN, bezpieczeństwo, broń, służby ratunkowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę