Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

WATERS — Wynik w skrócie

Project ID: 251527
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Estonia

Partnerstwo w dziedzinie teledetekcji na rzecz wód optycznie złożonych

Podstawowe badania w dziedzinie optyki morskiej i teledetekcji barw oceanu prowadzone przed instytuty akademickie połączono z pracami wykonywanymi przez małe i średnie przedsiębiorstwa naukowe (MŚP). MŚP opracowały technologię pozwalającą wykorzystać wyniki badań i współpracowały z partnerami akademickimi nad maksymalizacją korzyści płynących ze stosowania tych zaawansowanych technologii.
Partnerstwo w dziedzinie teledetekcji na rzecz wód optycznie złożonych
Główne źródło danych pochodzących z teledetekcji obejmuje sygnatury optyczne uzyskane z satelitów lub spektroradiometrów powietrznych czy bliskiego zasięgu. Dane te można powiązać z parametrami jakości wody, jednak znajdują się one pod silnym wpływem atmosfery, dna jezior lub morza, a także punktu interakcji między lądem a wodą. To może spowodować problemy w interpretacji danych, przede wszystkim w wodach złożonych optycznie (OCW), takich jak morskie wody przybrzeżne, wody w jeziorach i na płyciznach.

Wody śródlądowe i znajdujące się blisko wybrzeża najsilniej odczuwają skutki działalności człowieka; dlatego potrzebne są lepsze i skuteczniejsze metody monitorowania stanu ekologicznego tych obszarów. Ponadto przekazywanie wiedzy dotyczącej monitorowania Ziemi prawodawcom i sektorowi publicznemu może funkcjonować jedynie za sprawą aktywnej współpracy.

W ramach projektu WATERS (Strategic partnership for improved basin-scale water quality parameter retrieval from optical signatures), finansowanego przez UE, zainicjowano współpracę w dziedzinie teledetekcji OCW trzech prestiżowych grup badawczych i trzech MŚP. Obserwatorium Tartu, Uniwersytet Sztokholmski i Fiński Instytut ds. Środowiska, wraz z MŚP z Niemiec, Niderlandów i Szwecji stworzyły partnerstwa strategiczne i dynamiczne za pośrednictwem programu transferu wiedzy.

Partnerzy projektu opracowali naziemne techniki obserwacji OCW i algorytmy obróbki danych uzyskanych z teledetekcji, swoiste dla OCW. Techniki te włączono do nowych produktów mapowania ekologicznego i narzędzi do teledetekcji w celu poprawienia jakości usług w ramach obserwacji Ziemi (EO).

Wyniki obejmują instrument do monitorowania jakości wody metodą spektroradiometrii bliskiego zasięgu i zautomatyzowany pokładowy zespół monitorowania współczynnika odbicia. Zespół opracował także sprawozdania dotyczące charakterystyki właściwości optycznych aerozolu w regionie Bałtyku i wymagań użytkowników w zakresie teledetekcji wody.

Projekt WATERS w dużym stopniu przyczynił się do rozwoju technologii monitorowania OCW i nawiązał silną współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), umożliwiając eksploatację danych z satelitów EO nowej generacji. Wyniki projektu WATERS będą przydatne dla europejskiego programu Copernicus. Nowe metody monitorowania ekologicznego obejmują informacje na temat jakości wody w systemie informacji geograficznej, które mogą mieć szczególne znaczenie w kontekście ramowej dyrektywy wodnej UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Teledetekcja, wody złożone optycznie, sygnatury optyczne, spektroradiometr, jakość wody
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę