Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mikrometeoryt ujawnia tajemnice przeszłości Ziemi

Mikrometeoryty, zwane także sondami kosmicznymi dla ubogich, pochodzą z asteroid i komet, często równie starych jak nasz układ słoneczny. Dzięki odkryciu i porównaniu rzadkich kolekcji z Antarktyki i środkowego Pacyfiku, badacze finansowani ze środków UE mogą teraz próbować odgadnąć, jakie warunki panowały na Ziemi od początków jej istnienia.
Mikrometeoryt ujawnia tajemnice przeszłości Ziemi
Mikrometeoryty, które przetrwały wejście w atmosferę ziemską, stanowią źródło informacji na temat wielkości, składu i pochodzenia pyłu kosmicznego lądującego na Ziemi. Poszczególne cząsteczki mają średnicę od 50 μm do 2 mm. Choć cieszą się dużym zainteresowaniem, najciekawszych informacji dostarczają jako zbiór.

Badacze zaangażowani w realizację projektu MICROMET (New insights on micrometeorites), finansowanego przez UE, skoncentrowali się na zbiorach pochodzących z wyspy Kwajalein na Oceanie Spokojnym i bieguna południowego. Do zbadania tych zbiorów i określenia strumienia meteorytów różnego typu w czasie wykorzystano najnowocześniejsze metody badawcze.

Próbki pochodzące z wyspy Kwajalein składały się z cząstek nie większych od kropelek mgły na wytrawionych laserowo membranowych filtrach poliwęglanowych. Zostały one pobrane z atmosfery za pomocą wielkoobjętościowego próbnika powietrza. Naukowcy wyizolowali sortowane sferule kosmiczne przeznaczone do badania, wykorzystując metodę mikroskopii elektronowej skaningowej.

Mianowicie zbadano wszystkie cząstki większe niż 10 μm, a w przypadku kilku z nich udało się zaobserwować morfologię powierzchni, strukturę wewnętrzną i skład chemiczny zgodny ze sferulami kosmicznymi. Cechy te pozwoliły naukowcom zidentyfikować większość mikrometeorytów bez wykonywania analiz pierwiastków śladowych czy testów izotopowych.

Podobne cząstki występujące bardzo nielicznie wykryto w próbkach pochodzących z ujęć wodnych na biegunie południowym. Dzięki dobrze skalibrowanej metodzie pobierania próbek, z tego bogactwa sferul kosmicznych, naukowcy mają możliwość stwierdzić, jak strumień mikrometeorytów zmienia się w czasie.

Około 90% mikrometeorytów spadających z kosmosu ulega odparowaniu podczas przekraczania atmosfery ziemskiej, wytwarzając przy tym iskry widoczne w czasie deszczu meteorów. Z tych niewielkich fragmentów, którym udało się dotrzeć na Ziemię, naukowcy pobrali próbki niekoniecznie będące reprezentatywne dla pyłu kosmicznego.

Problem w tym, że im bardziej naukowcy cofają się w czasie, tym trudniej jest znaleźć dobrze zachowane mikrometeoryty. Niemniej jednak projekt MICROMET oferuje wyjątkowy wgląd w historię kosmosu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Mikrometeoryt, kosmiczny pył, Kwajalein, biegun południowy, sferule kosmiczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę