Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ExtraTF — Wynik w skrócie

Project ID: 329322
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niemcy

Istotność kontroli stężenia białek

Podczas wytwarzania przez komórkę konkretnego białka szczególnie istotne jest transkrybowanie odpowiedniej jego ilości. W przeciwnym razie może dość do nowotworzenia. Europejscy naukowcy badali pojedynczy, skomplikowany mechanizm, który sprawia, że ta kontrola jest możliwa.
Istotność kontroli stężenia białek
Białka są budowane w oparciu o molekuły RNA transportującego (tRNA). Podstawowy mechanizm opiera się na tym, że czynnik transkrypcyjny (TF) IIIC (TFIIIC), zwany zamiennie tau, przyłącza się do specjalnego obszaru regulatorowego genów tRNA. Inny czynnik transkrypcyjny TFIIIB wraz z Pol III może następnie zainicjować transkrypcję.

Uczestnicy projektu EXTRATF (Global positioning of TFIIIC and its involvement in extra-transcriptional processes (ExtraTF)) zbadali mechanikę molekularną TFIIIC. Przy użyciu spektroskopii krzyżowej korelacji fluorescencji in vivo i fluorescencyjnie znaczonych białek zbadano, jak TFIIIC reguluje różne tRNA.

TFIIIC ma wiele podjednostek i w związku z tym jest wielofunkcyjny. Podjednostki znajdują się w jądrze i cytoplazmie w podobnej ilości. Charakteryzują się one wzajemnym powinowactwem, lecz jako aktywne kompleksy występują głównie w jądrze.

Badacze odkryli istnienie szczególnego związku między dwiema z podjednostek, tau138 oraz tau55, mianowicie tau55 wymaga obecności tau138. W przeciwnym wypadku tau55 przenosi się do cytoplazmy.

Przy użyciu sześciu specjalnie zaprojektowanych degronów, które określają w sekwencji aminokwasów miejsce startowe degradacji, uczestnicy projektu EXTRATF zbadali funkcje TFIIIC. Degradowano po kolei każdą z podjednostek kompleksu TFIIIC i uzyskano zwiększenie transkrypcji tRNA. Zależna od Pol III transkrypcja innych RNA nie uległa jednak zmianie. Co ciekawe, sugeruje to, że istnieje inny typ regulacji transkrypcji, który oprócz Pol III wymaga również TFIIIC.

Obecnie prowadzone są we współpracy z partnerskim przedsiębiorstwem EMBL z Heidelbergu doświadczenia, mające ostatecznie potwierdzić to ekscytujące odkrycie. Wpływ tej pracy jest bardzo ważny w przypadku chorób, obejmujących błędne poziomy transkrypcji, takich jak nowotwory i neurodegeneracja. Różne poziomy ekspresji tRNA mogą stanowić biomarkery diagnostyczne.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Białko, nowotwór, tRNA, TFIIIC, tau
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę