Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Astrocyty i stres

Przedłużający się stres może skutkować wyniszczającymi schorzeniami, w tym zaburzeniami depresyjnymi. Astrocyty, najpowszechniejsze spośród niebędących neuronami komórek w mózgu, mogą przyczynić się do stworzenia nowych terapii.
Astrocyty i stres
Znając zmiany w mózgu wywołane przewlekłym stresem, będzie można wskazać nowe metody jego leczenia. Jak do tej pory badania pokazały, że po długim narażeniu na stres zachodzą wyraźne zmiany morfologiczne w neuronach hipokampu i korze przedczołowej (PFC).

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu STRESSEDASTROCYTES (The interplay between astrocytes and neurons in the progression of stress-induced cognitive disorders) zwrócili uwagę na astrocyty, ze względu na ich zdolność do modulowania aktywności neuronów poprzez wzajemne oddziaływania.

Aby zbadać rolę tych komórek o kształcie gwiazdek, badacze stworzyli dwa modele mysie. Jeden charakteryzował się utratą astrocytów, a w drugim, dnSNARE, zablokowano wydzielanie przez astrocyty specyficznych dla nich substancji w PFC.

Dane behawioralne pokazały, że myszy miały zaburzenia uwagi, pamięci roboczej i zdolności przeuczenia się. Analiza poszczególnych obszarów mózgu pokazała, że utracie astrocytów towarzyszyła utrata neuronów i atrofia dendrytów w tych komórkach nerwowych, które przeżyły.

Co ciekawe, nieprawidłowe funkcjonowanie astrocytów po narażeniu na przewlekły stres wyzwalało zachowania przeciwlękowe. Wydaje się, że negatywny wpływ na sieci neuronalne ma brak synchronizacji między poszczególnymi obszarami, kompensowany przez zaangażowanie dodatkowych.

Wyniki projektu STRESSEDASTROCYTES sugerują, że utrata astrocytów powoduje utratę neuronów, co skutkuje upośledzeniem poznawczym, przypominającym zaburzenia psychiatryczne związane z przewlekłym narażeniem na stres. Wyniki badawcze zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym Molecular Psychiatry Journal of Nature.

Wydaje się, że dbając o astrocyty można przeciwdziałać szkodliwemu wpływowi na neurony. Szukanie celów leczniczych, które chroniłyby astrocyty, może być wartościową ścieżką badań nad leczeniem zaburzeń depresyjnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Astrocyty, stres, zaburzenia depresyjne, neurony, zaburzenia poznawcze
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę